Promocja!

ISBN

Original price was: 95,00 zł.Current price is: 71,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY Dr hab. Marek Szubiakowski (nieetatowy pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)Dopuszczenie organizacji społecznej do postępowania przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych, str. 7 Summary , str. 17 Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz (adiunkt, Uniwersytet Łódzki)Dr Zbigniew Wardak (adiunkt, Uniwersytet Łódzki)Związanie oceną prawną, wskazaniami co do dalszego postępowania oraz wytycznymi w zakresie wykładni przepisów prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym , str. 19 Summary , str. 43 Mgr Aleksandra Dzięgielewska (asystent, Uniwersytet Warszawski)Skuteczność postanowienia organu podatkowego o przedłużeniu terminu zwrotu VAT – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych , str. 44 Summary , str. 56 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Rozporządzenie (UE) 2016/399 – Unijny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Artykuł 6 – Warunki wjazdu obywateli państw trzecich – Pojęcie „zagrożenie dla porządku publicznego” – Decyzja nakazująca powrót wobec nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciegoWyrok TS z 12 grudnia 2019 r. w sprawie C-80/18 E.P., ECLI:EU:C:2019:1071 , str. 57 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: dr Agnieszka Wilk-Ilewicz)Kryterium interesu publicznegoWyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Studio Monitori i in. przeciwko Gruzji (skarga nr 44920/09 i 8942/10) , str. 66 III. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: mgr Michalina Szpyrka)Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20) [dot. nieprawidłowości w obsadzie sądów, będących efektem powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w oparciu o przepisy ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, które nie gwarantują realizacji przez tak powołanych sędziów standardów bezstronności i niezawisłości] , str. 69 IV. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FPS 3/19) [dot. określenia podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości]  , str. 89 2 Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2020 r. (sygn. akt I OSK 1917/18) [dot. wniosku o wyłączenie sędziego] , str. 97 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2018 r. (sygn. akt II SA/Rz 971/18) [dot. kary pieniężnej za zniszczenie drzewa] , str. 103 2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 746/18) [dot. podatku od spadków i darowizn] , str. 105 3 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2019 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2792/18) [dot. administracyjnych kar pieniężnych] , str. 109 4 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Bk 218/19) [dot. pomocy finansowej dla producenta rolnego w związku z suszą lub powodzią]  , str. 112 V. Glosy Dr Wojciech Kręcisz (sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2019 r. (sygn. akt II OSK 1134/19 [dot. krytyki wyroku w sprawie rekonstrukcji znaczenia wyrażeń ustawowych „ogłoszenie wyników wyborów” i „organ właściwy”] , str. 118 Summary , str. 132 SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE NA ŚWIECIE Prof. Toshiyoshi Kashiwazaki (Tokyo University of Science)Financial law in the Constitution of Japan , str. 133 Summary , str. 133 Prawo finansowe w Konstytucji Japonii , str. 139 Dr Mitsuaki Usui (Emeritus Professor, Tokyo University of Science)The System of Administrative Review on Taxation Decisions in Japan , str. 145 Summary , str. 145 System rewizji administracyjnej w zakresie decyzji podatkowych w Japonii , str. 160 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń – luty 2020 r.) (opracowała dr Anna Rossmanith) , str. 177 BIBLIOGRAFIA Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (styczeń – luty 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) , str. 185

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights