Promocja!

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Nr 2/2021 / Dostępność:

87,75 

SKU: 148712 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Uchwały składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II OPS 1/20(30 XI 2020 r.) 20 Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności opłaty zakorzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej art. 318 ust. 1 p.o.ś. 9 Orzeczenia składu siedmiu sędziówNaczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II OSK 2641/17(30 XI 2020 r.) 21 Kara pieniężna za użytkowanie obiektu bez pozwolenia lub zgłoszenia art. 57 ust. 7 p.b. 22 Orzeczenia zwykłego składu sądu Sygnatura akt(data) Pozycjazbioru Przedmiot i podstawa prawna Str. II FSK 1420/17(4 IV 2019 r.) 22 Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu spadkobiercomart. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ u.p.d.o.f. w zw. z art. 136 ust. 3 u.g.n. 35 II FSK 2974/18(4 IV 2019 r.) 23 Opodatkowanie sprzedaży budynku mieszkalnego w trakcie budowy poz. 27 załącznika nr 2 do u.z.p.d. 47 II FSK 173/19(11 IV 2019 r.) 24 Uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej a możliwość opodatkowania kartąpodatkową art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. 62 IV SA/Wr 339/19(13 XI 2019 r.) 25 Legitymacja nauczyciela do zaskarżenia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniówart. 64a p.p.s.a. w zw. z art. 68 ust. 2 p.o. 69 II SA/Op 432/19(28 I 2020 r.) 26 Interes prawny właściciela nieruchomości w uzyskaniu danych z rejestru PESEL art. 46 ust. 2 pkt 1 u.e.l. 75 I FSK 128/20(30 VII 2020 r.) 27 Wszczęcie postępowania karnego skarbowego a bieg terminu przedawnienia podatkowego 84 II GSK 3206/17(20 VIII 2020 r.) 28 Obowiązek złożenia w Urzędzie Patentowym tłumaczenia całego opisu patentowego 118 II OSK 1491/20(20 VIII 2020 r.) 29 Tryb rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej art. 7 ust. 9 i art. 7 ust. 7 pkt 12 specustawy mieszkaniowej 126 II OSK 1555/20(20 VIII 2020 r.) 30 Skuteczność wstrzymania wykonania aktu nadzoru art. 152 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 92 ust. 1 u.s.g. 139 I FSK 1870/17(28 VIII 2020 r.) 31 Rozliczenie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych art. 3 ustawy o centralizacji 151 II FSK 1493/18(15 IX 2020 r.) 32 Podatek dochodowy od osób fi zycznych w przypadku zbiegu funkcji dłużnika i wierzyciela art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f. 164 I FSK 1855/17(23 IX 2020 r.) 33 Nieprawidłowe okreś lenie kwoty podatku od towarów i usług w zgłoszeniu celnym art. 33 ust. 2 w zw. z art. 29 ust. 13 i ust. 16 u.p.t.u. 175 I GSK 1163/20(9 X 2020 r.) 34 Skutki wygaśnięcia mandatu burmistrza dla oceny legalności pełnomocnictwa udzielonego przez ten organ art. 28e w zw. z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 4 u.s.g. 183

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.