Promocja!

ISBN

Original price was: 72,00 zł.Current price is: 54,00 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex str. 14 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiNowe zasady opodatkowania bonów str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Marcin Jamroży, Paulina DomaszczyńskaXI Debata Podatkowa: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)str. 6Konrad BugieraDyskusja o podatkach z myślą o przyszłości – relacja z Forum Podatkowego Poznań 2019str. 9 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia KociakZbycie nieruchomości – skutki podatkowe w VATstr. 17 PODATKI Adam Bartosiewicz Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line str. 23Jakub Jankowski Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania str. 29 Wojciech Majkowski, Marcin Michna Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek? str. 36 POSTĘPOWANIE PRZED SA Marek Kwietko-Bębnowski Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne str. 50 ORZECZNICTWO Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 55 Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 57 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 63 Prenumerata PP str. 64 Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex Branża budowlana od kilku lat zmaga się z problemami związanymi z prawidłowymi rozliczeniami w zakresie VAT. Najpierw w 2014 r. zmieniło się podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do „wykonania” usługi budowlanej i budowlano-montażowej (niekwestionowane przez 21 lat), potem wprowadzono dla tych usług, wykonywanych przez podwykonawców, odwrotne obciążenie. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tych zmianach – w chwili przygotowywania tego artykułu został opublikowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, sygnalizowany już od dawna, wprowadzający obowiązkowy split payment – obejmujący w szczególności branżę budowlaną. Należy też zauważyć, że problemy z rozliczeniami VAT mają nie tylko świadczący usługi budowlane, ale także podatnicy, którzy je nabywają. W tej sytuacji bardzo cieszy głos rozsądku, jaki 2.05.2019 r. dotarł z Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o przełomowy dla branży budowlanej wyrok C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-224/18, Budimex – w którym TS przekazał wskazówki, jak prawidłowo należy defi niować „wykonanie” usługi. Początek strony dr Adam Bartosiewicz Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line W Polsce rozpoczyna się wprowadzanie kas fi skalnych on-line. Pierwsi podatnicy będą zobowiązani do ich wprowadzenia od 1.01.2020 r. Autor omawia podstawowe rozwiązania w tym zakresie, wskazując na wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów oraz prezentując nowe regulacje mogące ułatwić życie niektórym podatnikom. Początek strony dr Jakub Jankowski Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania Nadchodzący brexit wpłynie w sposób istotny na opodatkowanie transgranicznych dochodów pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie odgrywać znacznie większą rolę niż dotychczas. W ramach artykułu przeanalizowano wpływ wielostronnej konwencji podatkowej (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – MLI) na zmiany w dotychczasowej treści tej umowy. Początek strony Wojciech Majkowski, Marcin Michna Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek? Artykuł opisuje nowe zasady opodatkowania połączeń spółek kapitałowych obowiązujące od 1.01.2018 r. W szczególności przedmiotem rozważań autorów była analiza pojęcia wartości emisyjnej udziałów (akcji), która jest kluczowa dla oceny podatkowych skutków połączenia, a przyjęta przez ustawodawcę defi nicja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły autorów do wniosku, że obecnie obowiązujące przepisy mogą w pewnym zakresie pozostawać w sprzeczności z zasadą neutralności połączeń wynikającą z prawa europejskiego. W dalszej części artykułu szczegółowej analizie zostały poddane skutki podatkowe połączeń odwrotnych i połączeń wielopoziomowych. Poprzez zastosowanie wykładni gospodarczej i prounijnej w ocenie autorów możliwa jest taka interpretacja obowiązujących przepisów, aby w obu wyżej wskazanych przypadkach zasada neutralności połączeń została zachowana na gruncie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwa wykładnia pozwalająca na pełne zachowanie tej zasady. W takich sytuacjach należy odmówić zastosowania normom prawa polskiego, które wydają się sprzeczne z normami prawa europejskiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego. Początek strony Marek Kwietko-Bębnowski Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne Od początku reformy sądownictwa administracyjnego w 2004 r., która spowodowała powstanie nowych zasad związanych z postępowaniem kasacyjnym, nikt w zasadzie nie podważał prawidłowości regulacji w zakresie wysokości wpisów od skarg kasacyjnych. Uważna lektura rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej rozporządzenie – w połączeniu z przepisami ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – zmusza jednak do krytycznej oceny dokonanej regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych uwzględniających skargę i uchylających zaskarżony akt administracyjny. W omawianych przepisach rozporządzenia można doszukiwać się wręcz naruszenia prawa do sądu. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights