Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 7/2019 339 / Dostępność:

54,00 

SKU: 115741 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex str. 14 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiNowe zasady opodatkowania bonów str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Marcin Jamroży, Paulina DomaszczyńskaXI Debata Podatkowa: Raportowanie schematów podatkowych (MDR)str. 6Konrad BugieraDyskusja o podatkach z myślą o przyszłości – relacja z Forum Podatkowego Poznań 2019str. 9 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia KociakZbycie nieruchomości – skutki podatkowe w VATstr. 17 PODATKI Adam Bartosiewicz Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line str. 23Jakub Jankowski Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania str. 29 Wojciech Majkowski, Marcin Michna Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek? str. 36 POSTĘPOWANIE PRZED SA Marek Kwietko-Bębnowski Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne str. 50 ORZECZNICTWO Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 55 Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 57 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 63 Prenumerata PP str. 64 Magdalena Verdun, Krzysztof Kasprzyk Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex Branża budowlana od kilku lat zmaga się z problemami związanymi z prawidłowymi rozliczeniami w zakresie VAT. Najpierw w 2014 r. zmieniło się podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych do „wykonania” usługi budowlanej i budowlano-montażowej (niekwestionowane przez 21 lat), potem wprowadzono dla tych usług, wykonywanych przez podwykonawców, odwrotne obciążenie. Ustawodawca nie poprzestał jednak na tych zmianach – w chwili przygotowywania tego artykułu został opublikowany projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, sygnalizowany już od dawna, wprowadzający obowiązkowy split payment – obejmujący w szczególności branżę budowlaną. Należy też zauważyć, że problemy z rozliczeniami VAT mają nie tylko świadczący usługi budowlane, ale także podatnicy, którzy je nabywają. W tej sytuacji bardzo cieszy głos rozsądku, jaki 2.05.2019 r. dotarł z Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o przełomowy dla branży budowlanej wyrok C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS C-224/18, Budimex – w którym TS przekazał wskazówki, jak prawidłowo należy defi niować „wykonanie” usługi. Początek strony dr Adam Bartosiewicz Niektóre nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, w tym tzw. kas on-line W Polsce rozpoczyna się wprowadzanie kas fi skalnych on-line. Pierwsi podatnicy będą zobowiązani do ich wprowadzenia od 1.01.2020 r. Autor omawia podstawowe rozwiązania w tym zakresie, wskazując na wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów oraz prezentując nowe regulacje mogące ułatwić życie niektórym podatnikom. Początek strony dr Jakub Jankowski Wpływ MLI na polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania Nadchodzący brexit wpłynie w sposób istotny na opodatkowanie transgranicznych dochodów pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie odgrywać znacznie większą rolę niż dotychczas. W ramach artykułu przeanalizowano wpływ wielostronnej konwencji podatkowej (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties – MLI) na zmiany w dotychczasowej treści tej umowy. Początek strony Wojciech Majkowski, Marcin Michna Neutralność podatkowa połączeń spółek kapitałowych po nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zasada czy już jedynie wyjątek? Artykuł opisuje nowe zasady opodatkowania połączeń spółek kapitałowych obowiązujące od 1.01.2018 r. W szczególności przedmiotem rozważań autorów była analiza pojęcia wartości emisyjnej udziałów (akcji), która jest kluczowa dla oceny podatkowych skutków połączenia, a przyjęta przez ustawodawcę defi nicja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Przeprowadzone analizy doprowadziły autorów do wniosku, że obecnie obowiązujące przepisy mogą w pewnym zakresie pozostawać w sprzeczności z zasadą neutralności połączeń wynikającą z prawa europejskiego. W dalszej części artykułu szczegółowej analizie zostały poddane skutki podatkowe połączeń odwrotnych i połączeń wielopoziomowych. Poprzez zastosowanie wykładni gospodarczej i prounijnej w ocenie autorów możliwa jest taka interpretacja obowiązujących przepisów, aby w obu wyżej wskazanych przypadkach zasada neutralności połączeń została zachowana na gruncie obowiązujących przepisów. Jednak w niektórych przypadkach nie jest możliwa wykładnia pozwalająca na pełne zachowanie tej zasady. W takich sytuacjach należy odmówić zastosowania normom prawa polskiego, które wydają się sprzeczne z normami prawa europejskiego, zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa unijnego. Początek strony Marek Kwietko-Bębnowski Wysokość wpisu od skargi kasacyjnej – uwagi krytyczne Od początku reformy sądownictwa administracyjnego w 2004 r., która spowodowała powstanie nowych zasad związanych z postępowaniem kasacyjnym, nikt w zasadzie nie podważał prawidłowości regulacji w zakresie wysokości wpisów od skarg kasacyjnych. Uważna lektura rozporządzenia Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej rozporządzenie – w połączeniu z przepisami ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. – zmusza jednak do krytycznej oceny dokonanej regulacji, zwłaszcza w odniesieniu do skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych uwzględniających skargę i uchylających zaskarżony akt administracyjny. W omawianych przepisach rozporządzenia można doszukiwać się wręcz naruszenia prawa do sądu. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.