Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 4/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 148388 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

24. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 września 2018 r., I CSK 585/17; art. 4171 § 2 k.c., art. 15a ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309), art. 13 ust. 1 ustawy z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2156), str. 3Paweł Dzienis, Cezary Paweł Waldziński – Podstawa odpowiedzialności cywilnej państwa z tytułu naruszenia unijnego zakazu dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek komornika sądowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 września 2018 r., I CSK 585/17 , str. 10 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., VI ACa 624/14; art. 6 ust. 1 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) , str. 25Agata Rucińska – Istota porozumień ograniczających konkurencję. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 r., VI ACa 624/14 , str. 46 26. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 października 2020 r., IV KK 661/19; art. 19 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 4 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) , str. 55Ryszard A. Stefański – Wpływ znajdowania się kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na określenie prędkości bezpiecznej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 20 października 2020 r., IV KK 661/19 , str. 58 27. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 kwietnia 2019 r., III KK 25/18; art. 46 § 1, art. 300 § 2, art. 415 § 1 k.k. , str. 68Bartłomiej Gadecki – Orzekanie obowiązku naprawienia szkody wobec sprawcy przestępstwa z art. 300 § 2 Kodeksu karnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 kwietnia 2019 r., III KK 25/18 , str. 71 28. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2019 r., II PK 20/18; art. 45 § 2 k.p. , str. 78Anna Reda-Ciszewska – Niecelowość przywrócenia pracownika do pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2019 r., II PK 20/18 , str. 88 29. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 27 stycznia 2016 r., III PZP 10/15; art. 83 ust. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.), art. 94 pkt 9 k.p. , str. 99Katarzyna Kobylska – Sądowa kontrola ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2016 r., III PZP 10/15 , str. 108 30. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r., VII SA/Wa 526/17; art. 33 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), art. 13 ustawy z 19.01.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.) , str. 119Jan Ciechorski – Dopuszczalny zakres ograniczenia prawa do kontaktu pacjenta szpitala psychiatrycznego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., VII SA/Wa 526/17 , str. 127 31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18; art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), art. 34 ustawy z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532 ze zm.) , str. 136Adam Nita – Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia spadku z Australii. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2020 r., II FSK 697/18 , str. 144 32. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2019 r., I GZ 366/19; art. 46 § 2 pkt 1 lit. b, art. 49 § 1, art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), art. 45 Konstytucji RP , str. 152Filip Golędzinowski – Brak numeru PESEL w skardze jako przeszkoda formalna w nadaniu biegu sprawie. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada2019 r., I GZ 366/19 , str. 155

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.