Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 2/2019 [334]

54,00 

Na stanie

SKU: 104767 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Michał Wilk Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego str. 16 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiWykorzystywanie przepisów z innych gałęzi prawa w uzasadnieniach decyzji podatkowych na przykładzie tzw. outsourcingu pracowniczego str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHstr. 6 PRAKTYKA SKARBOWA str. 13 PODATKI Filip Majdowski, Błażej Kuźniacki Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r. str. 23Aleksandra Brach Projektowane kierunki zmiany dyrektywy 2006/112/WE mające na celu uszczelnienie systemu poboru podatku str. 33 CENY TRANSFEROWE Iwona Georgijew Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy str. 39 ORDYNACJA PODATKOWA Katarzyna Bronżewska, Alicja Majdańska Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami – polski odpowiednik co-operative compliance. Czy warto? str. 44 ORZECZNICTWO Przegląd orzecznictwa SAstr. 52 Przegląd orzecznictwa TSstr. 56 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIstr. 63 Prenumerata PP str. 64 dr Michał Wilk Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego Od 1.01.2019 r. szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania tzw. schematów podatkowych udostępnianych podatnikom. Odpowiadając na postulaty zgłaszane w toku przygotowywania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej w tym zakresie, ustawodawca wprowadził pewne instrumenty prawne chroniące tajemnicę zawodową doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Mimo to zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów, przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych, budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań. Początek strony Filip Majdowski, dr Błażej Kuźniacki Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r. W listopadzie 2018 r., z mocą wiążącą od 1.01.2019 r., ustawodawca zdecydował się zmienić część postanowień dotyczących przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (ang. controlled foreign companies, CFC) ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca. Zmiany mają istotne znaczenie dla podatników oraz dla praktyków prawa podatkowego, w szczególności dla doradców podatkowych oraz sądów administracyjnych. Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili analizę przedmiotowych nowych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia defi nicji zagranicznej jednostki (wcześniej spółki) oraz rozbudowania i doprecyzowania przesłanek kontroli. Początek strony Aleksandra Brach Projektowane kierunki zmiany dyrektywy 2006/112/WE mające na celu uszczelnienie systemu poboru podatku Artykuł zawiera omówienie projektowanych przez Komisję Europejską kierunków zmian dyrektywy 2006/112/WE. Zmiany te, nakierowane głównie na zmniejszenie luki w VAT i walkę z oszustwami podatkowymi, mają fundamentalne znaczenie dla całego systemu podatku od wartości dodanej. Prezentowane przez Komisję Europejską założenia planowanej reformy z jednej strony mają wprowadzić ułatwienia dla podatników, czyniąc docelowy system VAT spójnym i mniej sformalizowanym, z drugiej zaś – zmieniają całkowicie dotychczasowy model poboru VAT. I chociaż na przeszkodzie wprowadzenia planowanych zmian może stanąć wymóg jednomyślności, to omówienie założeń jednolitego unijnego obszaru VAT należy uznać za niezbędne w dalszej dyskusji nad kształtem systemu VAT. Początek strony Iwona Georgijew Recharakteryzacja i pominięcie transakcji dla celów cen transferowych – nowe instrumenty ostatniej szansy Recharakteryzacja lub pominięcie transakcji są nowymi instrumentami wprowadzonymi do przepisów o cenach transferowych z dniem 1.01.2019 r. Zastosowanie tych mechanizmów powinno być dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu przez organ podatkowy szczegółowej analizy substancji transakcji kontrolowanej. Zasady wykonywania takiej analizy powinny być jasno określone i zapisane w przepisach prawa. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji powinny być traktowane jako instrumenty wyjątkowe i stosowane do transakcji wykonanych po 31.12.2018 r. Początek strony dr Katarzyna Bronżewska, dr Alicja Majdańska Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami – polski odpowiednik co-operative compliance. Czy warto? Artykuł przedstawia co-operative compliance w świetle modelu międzynarodowego, jaki został wykształcony w ramach prac oraz analizuje jak ten sam model CC został implementowany w różnych krajach: w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii. Wskazuje także jak na tym tle prezentują się rozwiązania zaproponowane w projekcie nowej Ordynacji podatkowej. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

KodTowaru

KIK-6502:201902

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.