Promocja!

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 B / (Nakład wyczerpany)

319,20 

Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS, Andrzej Szewc †, Anna Tischner, prof. UJ, Anna Wojciechowska, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Marcin Trzebiatowski, prof. KUL , Marian Kępiński †, Michał Mazurek, Ryszard Skubisz, Urszula Promińska

Opis

Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14B z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.
Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266), które wprowadzają postanowienia dotyczące rejestrowania licencji na używanie znaków towarowych oraz ustanawiają maksymalne wymagania dotyczące wniosku o zarejestrowanie, zmianę lub umorzenie postępowania w sprawie znaku towarowego;
ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615), które wprowadzają nowy model postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe.

Bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia jest także uzupełnienie tomu o najnowsze orzecznictwo. Autorzy dzięki temu, że prezentują różne poglądy zarówno doktryny, jak i judykatury, ułatwiają Czytelnikom znalezienie właściwych argumentów do obrony racji klienta.
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej. Autorzy omawiają:

wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego;
postępowanie w sprawie udzielania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej;
pojęcie znaku towarowego, rodzaje oznaczeń, kategorie znaków towarowych;
uprawniony do znaku towarowego;
postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy;
bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego;
względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy;
prawo ochronne na znak towarowy;
wspólne prawo ochronne na znak towarowy;
obowiązek używania znaku towarowego;
ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy;
wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy;
przejście prawa ochronnego na znak towarowy;
licencje znaków towarowych;
naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
ustanie prawa ochronnego na znak towarowy;
znaki towarowe wspólne (kolektywne).

Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 2080 g
Wymiary 155 × 235 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-255-8753-6

Liczba stron

1428

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.