Promocja!

EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 13 innych aktów prawnych / (Dostępny)

68,00 

Opis

Stan prawny: 12 maja 2023 r.
Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:
Kodeks cywilny:

22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326).

Kodeks postępowania cywilnego:

1.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),
17.3.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 403),
15.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
19.4.2023 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 739); sygn. P 5/19,
12.5.2023 r. – Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 803),
20.5.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 852),
22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
22.6.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 535),
1.7.2023 r – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
15.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289 ze zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 535),
1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600),
1.10.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
25.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
18.4.2026 r. – Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140).

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece:

Nowy tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 146),
1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
1.7.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1374).

Prawo prywatne międzynarodowe:

Nowy tekst jednolity z dnia 9 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 503).

Ustawa o komornikach sądowych:

Nowy tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 590),
15.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614).

Ustawa o kosztach komorniczych:

15.4.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614).

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

26.2.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 181),
17.3.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 403),
22.5.2023 r. – Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
15.8.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289 ze zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 535).

Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:

22.5.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
22.6.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 535),
1.7.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
15.8.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 289),
1.10.2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
25.3.2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
16.4.2026 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).

EDYCJA CYWILNA zawiera 16 aktów prawnych:

Kodeks cywilny
Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny
Prawo o aktach stanu cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Prawo prywatne międzynarodowe
Ustawa o komornikach sądowych
Ustawa o kosztach komorniczych
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za
czynności radców prawnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za
czynności adwokackie
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym
Indeks rzeczowy

Zalety serii:

Miękka oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Informacje dodatkowe

Waga 1220 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-249-4

Liczba stron

1316

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.