Promocja!

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego. Tom 3

Original price was: 349,00 zł.Current price is: 279,20 zł.

Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Szewc †, Anna Tischner, prof. UJ, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, Ewa Nowińska, Jakub Kępiński LL.M, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Justyna Ożegalska-Trybalska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Marian Kępiński †, Małgorzata Modrzejewska, Paweł Podrecki, prof. INP PAN, Rafał Sikorski, prof. UAM, Robert Tomczyk, Tomasz Targosz, Urszula Promińska

Brak w magazynie

Opis

Tom 3. Systemu Prawa Handlowego – Prawo własności przemysłowej pozwala na usystematyzowanie wiedzy z prawa własności przemysłowej.
Rozdział 1. Prawo własności przemysłowej zawiera omówienie następujących kwestii:

zagadnienia wstępne dotyczące pojęcia własności przemysłowej i własności intelektualnej, systematyki własności przemysłowej wynikającej z przepisów Konwencji Paryskiej, źródeł prawa;
dobra niematerialne jako przedmiot stosunku prawnego, pojęcie dobra niematerialnego oraz praw na dobrach niematerialnych, prawa własności przemysłowej jako prawa na dobrach niematerialnych, prawa podmiotowe wyłączne, wyłączność korzystania jako centralne pojęcie prawa własności przemysłowej, jak również omówienie charakteru praw na dobrach niematerialnych;
zasada pierwszeństwa praw własności przemysłowej a pierwszeństwo używania;
charakterystyka ogólna przedmiotów prawa własności przemysłowej, takich jak: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarów, oznaczeń geograficznych oraz innych oznaczeń używanych w obrocie.

Rozdział 2. Zagadnienia podmiotowe dotyczy następujących tematów:

twórca dóbr niematerialnych będących przedmiotem ochrony, twórca jako podmiot dokonujący dobra niematerialnego, dokonanie dobra niematerialnego w stosunku pracy, dokonanie dobra niematerialnego jako efekt realizacji innej umowy;
wspólność praw własności przemysłowej, m.in. wspólność prawa do uzyskania patentu i prawa z patentu, wspólne prawo ochronne na znak towarowy.

Rozdział 3. Wyłączność korzystania z przedmiotów praw własności przemysłowej zawiera szczegółowe omówienia poświęcone, m.in.:

wyłączności powstającej wraz z dokonaniem dobra niematerialnego (charakterystyka ogólna, prawo do uzyskania patentu, wzoru użytkowego, prawa z rejestracji, jak i również wzoru niezarejestrowanego);
wyłączności powstającej na podstawie decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego (charakterystyka ogólna, pozytywna i negatywna sfera wyłączności, uprawnienia składające się na prawnie chronioną wyłączność w odniesieniu do praw produkcyjnych albo do praw odróżniających);
wyłączności jako stanowi faktycznemu (charakterystyka, używanie w obrocie jako przesłanka nabycia wyłączności, stan tajemnicy, wyłączność jako skutek wpisu do rejestru lub ewidencji, wyłączność jako efekt konstrukcji czynu nieuczciwej konkurencji),
ograniczeniom wyłączności (charakterystyka ogólna, ratio legis wprowadzonych ograniczeń, wyjątki ustanowione w interesie publicznym oraz ustanowione w interesie indywidualnym).

Rozdział 4. Korzystanie z wyłączności prawnej i faktycznej dotyczy takich tematów jak: korzystanie z przedmiotu prawa – czynności faktyczne, czynności prawne (licencje i inne umowy); rozporządzanie prawami; prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu; korzystanie z wyłączności faktycznej – czynności faktyczne, czynności prawne; rozporządzanie wyłącznością faktyczną; wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu).
Rozdział 5. Naruszenie praw własności przemysłowej zawiera omówienie takich kwestii jak: pojęcie naruszenia, różnice pomiędzy naruszeniem praw własności przemysłowej a pojęciem deliktu, bezprawność i jej wyłączenie, jak również omówienie strony podmiotowej czynu; działania stanowiące naruszenie prawa; bezpośrednie i pośrednie naruszenie; zagrożenie naruszenia.
Rozdział 6. Ochrona wyłączności korzystania zawiera omówienie zagadnień poświęconych ochronie praw własności intelektualnej przewidziana została przede wszystkim w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ustawie Prawo własności przemysłowej, wskazujących i określających poszczególne roszczenia oraz w Kodeksie cywilnym (ochrona firmy, ochrona dóbr osobistych, czyny niedozwolone).
Rozdział 7. Ustanie wyłączności, w którym autorzy omawiają:

zagadnienia ogólne dotyczące różnic pomiędzy ustaniem wyłączności prawnej a ustaniem wyłączności faktycznej oraz zdarzeń prawnych powodujących ustanie wyłączności;
charakterystykę unieważnienia na tle przepisów prawa własności przemysłowej (pojęcie ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa, orzeczenia prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości i ich wpływ na unieważnienia);
charakterystykę wygaśnięcia, m.in. upływ czasu, nieuiszczenie opłaty, przesłanki wygaśnięcia specyficznie dla oznaczeń odróżniających;
ustanie wyłączności faktycznej;
zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytej przez używanie.

Rozdział 8. Postępowania został poświęcony analizie poszczególnych postępowań, takich jak:

postępowanie administracyjne, m.in. regulacja prawa własności przemysłowej a zastosowanie KPA, postępowanie rejestracyjne, postępowanie sporne oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi.
postępowanie cywilne – postępowanie o naruszenie, postępowanie o ustalenie, postępowanie rejestrowe.

Autorami tomu są wybitni specjaliści z dziedziny prawa własności przemysłowej: pracownicy naukowi, a jednocześnie praktycy: radcowie prawni i adwokaci. W swoich tekstach uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny oraz starannie wybraną literaturę przedmiotu, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.
Książka będzie bardzo przydatna dla praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem własności przemysłowej: radców prawnych, adwokatów, sędziów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także aplikantów tych zawodów oraz studentów.

Informacje dodatkowe

Waga 1688 g
Wymiary 155 × 235 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-255-7198-6

Liczba stron

988

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDowiedz się więcej

Verified by MonsterInsights