Promocja!

Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117-221 / (Dostępny)

399,20 

Andrzej Sakowicz, Damian Szeleszczuk, Elżbieta Hryniewicz-Lach, prof. UAM, Iwona Sepioło-Jankowska, prof. UAM, Jan Kulesza, prof. UŁ, Joanna Długosz-Jóźwiak, prof. UAM, Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS, Marek Kulik, prof. UMCS, Michał Królikowski, prof. UW, Patrycja Grzebyk, prof. UW, Paweł Petasz, Robert Zawłocki (UAM), Sławomir Hypś, Tomasz Sroka

Opis

Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221 stanowi kontynuację komentarza do Części ogólnej KK pod red. M. Królikowskiego oraz R. Zawłockiego. Jest to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny oraz cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego.
Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z przepisami dotyczącymi m.in. przestępstw przeciwko: pokojowi, ludzkości, Rzeczypospolitej Polskiej, obronności, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej, prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Komentarz zawiera klarowną i wyczerpującą wykładnię unijnego i międzynarodowego prawodawstwa karnego oraz przystępne wyjaśnienie jego wpływu na prawo karne w Polsce. Zostało w nim również uwzględnione najnowsze orzecznictwo sądów polskich oraz TSUE i ETPC.
Kolejne, 5 wydanie uwzględnia omówienie najnowszych zmian ustawodawczych, wynikających m.in. z:

ustawy z 13.1.2023 r., która wprowadza nowe typy przestępstw (okaleczenie żeńskiego narządu płciowego oraz przymusowe małżeństwo) oraz przepisy gwarantujące możliwość skutecznego ścigania sprawców tych przestępstw popełnionych na szkodę osoby małoletniej po osiągnięciu przez nią pełnoletniości;
ustawy z 22.7.2022 r., która zaostrza karę za przestępstwa środowiskowe;
ustawy z 7.7.2022 r., która dotyczy m.in. minimalnego i maksymalnego wymiaru kary; kary grzywny i kary ograniczenia wolności; kary łącznej; dyrektyw sądowego wymiaru kary; zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców przestępstw; środków karnych; instytucji tzw. małego świadka koronnego; wprowadzenia do porządku prawnego nowej instytucji przepadku pojazdu;
ustawy z 31.3.2020 r., która zmodyfikowała konstrukcję znamion oraz sankcje przewidziane w art. 161 (narażenie na zarażenie);
ustawy z 16.10.2019 r., która penalizuje nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcji dzieci.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KK. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Publikacja adresowane jest do praktyków, uwzględnia zarówno różne poziomy argumentacji prawniczej (systemowe wprowadzenie, szczegółowe uwagi teoretyczne na temat struktury przestępstwa i konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej), jak i uwagi, których konstrukcję wyznaczają potrzeby bezpośredniej aplikacji przepisów do konkretnych przypadków lub proces dowodzenia podstaw odpowiedzialności karnej konkretnego sprawcy. Dzięki temu publikacja odznacza się dużą przydatnością przy rozstrzyganiu problemów praktyki, w tym przy redagowaniu skargi konstytucyjnej czy pytania prawnego.
Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół Autorski składający się z wybitnych teoretyków i praktyków prawa, łączących uprawianie dogmatyki prawa z praktycznym wykonywaniem różnych zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 1830 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-449-2

Liczba stron

1228

Rok publikacji

2023-03-27

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.