Promocja!

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz / (Nakład wyczerpany)

279,20 

Iwona Gębusia, Jan Chmielewski, prof. ALK, Jan Olszanowski, Krzysztof Kucharski, Marek Wierzbowski, Marian Masternak, prof. UKW, Paweł Daniel, prof. SWPS, Piotr Rączka, prof. UMK, Robert Talaga, Roman Hauser, Tomasz Grossmann, Tomasz Jędrzejewski, Wojciech Morawski, prof. UMK, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, prof. UAM

SKU: 19488 Kategoria:

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Komentarz oprócz omówienia przepisów ustawy, został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.
Stan prawny na dzień 12 października 2020 r., uwzględniając uchwalone zmiany, które wejdą w życie 30.10.2020 r., 1.1.2021 r., 20.2.2021 r., 1.3.2021 r., 30.4.2021 r., 30.10.2021 r. oraz 1.1.2022 r. oraz druki sejmowe IX kadencji Nr 239 i 534 (wg sprawozdania Komisji).
Wyczerpująco została omówiona problematyka takich kwestii, jak:

zagadnienia ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji – w tym zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji, funkcjonowanie Rejestru Należności Publicznoprawnych, organów egzekucyjnych, zawieszenie i umorzenie postępowania, zbieg egzekucji oraz koszty egzekucyjne;
egzekucja należności pieniężnych – uwzględniono egzekucję z: pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych, papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, weksla, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ruchomości, a także nieruchomości;
egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym – przedstawiono następujące zagadnienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej i nieruchomości, zastosowanie przymusu bezpośredniego;
postępowanie zabezpieczające – zwrócono uwagę na zabezpieczenie należności pieniężnych, wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, zabezpieczenie o charakterze majątkowym;
odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – w tym odpowiedzialność odszkodowawcza, porządkowa oraz karna.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z:

ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) – zmiana konieczna z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.6.2016 r., SK 31/14, na mocy której wprowadzono zmiany dotyczące kosztów egzekucyjnych, ustalono nowe zasady naliczania i ich poboru. Zmiana wejdzie w życie 20.2.2021 r., częściowo zaś weszła w życie 3.9.2019 r., a w zakresie art. 1 pkt 1 lit. a, art. 1 pkt 28 wejdzie w życie 1.1.2022 r.;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – wprowadzono zmiany wynikające dematerializacji akcji oraz ustanowienia systemu rejestrowania praw z akcji, co wymagało ustalenia zasad dotyczących postępowania w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej z akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy oraz zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Zmiana wejdzie w życie 1.3.2021 r., częściowo zaś weszła w życie 30.7.2020 r.;
ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.) – zmiany, które miały na celu uproszczenie procedur w egzekucji administracyjnej będących uprzednio niejasnymi i nieprzejrzystymi, dotyczyły: środków zaskarżenia, zbiegu egzekucji, wykonywania przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym, a także egzekucji z majątku wspólnego małżonków, z majątku dłużnika rzeczowego, z pieniędzy, z ruchomości oraz z rachunków bankowych. Zmiana weszła w życie 30.7.2020 r., a częściowo 30.10.2019 r., częściowo wchodzi w życie 30.10.2020 r., jak również częściowo wejdzie w życie 20.2.2021 r., 30.4.2021 r. oraz 30.10.2021 r.
ustawy o doręczeniach elektronicznych (Druk sejmowy IX kadencji Nr 239), które dotyczą zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi; celem ustawy jest skrócenie czasu doręczania korespondencji, a także umożliwienie załatwiania spraw urzędowych na odległość, bez konieczności udawania się do placówki operatora pocztowego; zmiana wchodzi w życie 1.4.2021 r.;
ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Druk sejmowy IX kadencji Nr 534), w której wyłączono spod egzekucji administracyjnej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, mając na względzie ich charakter socjalny. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komentarz jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, komorników, organów administracji publicznej, w tym kontroli administracji skarbowej, a także dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.
Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym.

Waga 1690 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

956

ISBN

978-83-8198-741-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights