Promocja!

Zmiany w podatkach i księgowości 2023 / (Dostępny)

175,20 

Adam Żądło, Adam Zbroiński, Agnieszka Bieńkowska, Artur Hołda, Ewelina Stamblewska-Urbaniak , Filip Majdowski, Jacek Pukaluk, Jagoda Jankowska, Jakub Jaros, Janina Fornalik, Jarosław Sawicki, Joanna Pęczek-Czerwińska, Julita Szaruta, Katarzyna Smoleń, Klaudyna Matusiak-Frey, Marek Piotrowski, Mariusz Pogoński, Mateusz Oleksy, Michał R. Nerwiński, Monika Raczkowska, Oskar Sobolewski , Patrycja Kubiesa, Patrycja Mikuła, Paweł Dymlang, Paweł Łojek, Przemysław Szot, Sylwia Adamczyk-Kaczmara, Sławomir Dziudzik, Urszula Mazurek, Wioletta Bień, Łukasz Prasołek

Opis

Kompleksowe omówienie zmian w podatkach i księgowości.
Rok 2023 przyniósł kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już od 1.1.2023 r., a część będzie wchodzić sukcesywnie w poszczególnych miesiącach 2023 r. lub w 2024 r. Poradnik szczegółowo omawia konsekwencje zmian (również w obszarze rachunkowości) oraz dokonuje ich usystematyzowania.
Zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od 2023 r. wynikają z wejścia w życie niektórych zapisów poniższych ustaw:

ustawa z dnia 29.10.2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polskiego Ładu (który wszedł w życie 1.1.2022 r.), które z dniem 1.1.2023 r. wyłączają w obszarze regulacji ustawy o PIT i ustawy o CIT amortyzacje budynków i lokali mieszkalnych a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej , a także wprowadzają opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez osoby fizyczne wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
ustawa z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265 ze zm.) – wprawdzie część zapisów (głównie w zakresie obowiązków płatnika) tej ustawy weszło w życie 1.7.2022 r., ale duża część obowiązuje dopiero od 1.1.2023 r.,
ustawa z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180 ze zm.) –część ze zmian wprowadzonych tą ustawą weszła w życie 26.10.2022 r., część z mocą wsteczną od 1.1.2022 r., ale większość od 1.1.2023 r.

Wspominanie wyżej ustawy wchodziły w życie w różnych terminach. Polski Ład wszedł w życie 1.1.2022 r., ale część przepisów miała odroczone wejście w życie, czyli od 1.1.2023 r. Nowelizacja z 9.6.2022 r., częściowo weszła w życie 1.7.2022 r., częściowo z mocą wsteczną czyli 1.1.2022 r., a częściowo 1.1.2023 r. Natomiast nowelizacja z 7.10.2022 r., częściowo weszła w życie 26.10.2022 r., a w większości od 1.1.2023 r. Ta sytuacja wymaga uporządkowania i omówienia, co zostało dokonane w publikacji.
W tle tych ważnych zmian w podatkach dochodowych procedowane są ważne zmiany w VAT, czyli grupy VAT, tzw. pakiet SLIM VAT 3 oraz Krajowy System e-Faktur. Zagadnienia te zostały szczegółowo omówione w książce.
W dniu 7.4.2023 r. wejdzie w życie ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 240), która reguluje pracę zdalną. Zmiana ta rodzi sporo wątpliwości w zakresie zagadnień podatkowo-płacowo-ubezpieczeniowych. Poza tym w Sejmie trwają prace nad kolejną nowelizacją Kodeksu pracy w związku z implementacją dwóch unijnych dyrektyw w tym Dyrektywy Work Life Balance. Całość została omówiona w publikacji.
Od 1.1.2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania, obowiązuje nowy KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. W związku z tym w książce szczegółowo omawiamy zagadnienie dokonywania korekty, bonifikat, rabatów, bonusów i upustów na podstawie KSR 15.
W styczniu 2023 r. Komitet KSR przedstawił wytyczne, które mają pomóc jednostkom w ujęciu zagadnień o istotnym wpływie na ich sprawozdawczość za 2022 r., wynikających z niepewności otoczenia gospodarczego spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. W związku z nowymi rekomendacjami KSR w książce omawiamy zagadnienie tekstów na utratę wartości kluczowych aktywów oraz szczegółowo omawiamy wytyczne zawarte w tych rekomendacjach. Sprawdź szczegółowy opis zmian ›
Główne zalety publikacji:

szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, w prawie pracy, prawie bilansowym i innych regulacjach prawnych ważnych dla księgowych
wyjaśnia jak w praktyce stosować nowe przepisy przy wykorzystaniu licznych przykładów,
odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF,
zawiera schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
przedstawia najważniejsze interpretacje ogólne, interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień,
sygnalizuje projektowane zmiany jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2023 i 2024 r.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

jakie są nowe zasady poboru zaliczek i podatku z perspektywy płatnika (PIT) z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 30.12.2022 r., co zmienia się w zakresie składki zdrowotnej w 2023 r.,
jak stosować nowe regulacje w zakresie estońskiego CIT,
co warto wiedzieć w kontekście planowania podatkowego na 2024 r. w zakresie podatku minimalnego,
jakie zmiany w zakresie ulg i zwolnień podatkowych obowiązują od 1.1.2023 r. (ulga na zabytki, ulga na robotyzację, ulga IPO, ulga na złe długi i nowe zwolnienia podatkowe),
jak obecnie stosować przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
co zmieniło się w zakresie mechanizmu pay & refund (czyli obowiązku wstępnego poboru podatku według stawek ustawowych i bez uwzględnienia preferencji),
na czym polega doprecyzowanie przepisu dotyczącego stosowania instytucji safe harbour,
jak w SLIM VAT 3 zostaną doprecyzowane zasady stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania faktur korygujących,
jakie są planowane zmiany w zakresie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
na czym polega rozszerzenie katalogu należności publicznoprawnych, które mogą być opłacane ze środków zgromadzonych na rachunku VAT,
jakie są planowane nowe regulacje w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
jak liczyć ekwiwalent (ryczałt) za wykorzystanie do pracy sprzętu będącego własnością pracownika,
jakie są zasady ustalania ekwiwalentu i ryczałtu przy pracy zdalnej,
jak dokonywać korekt, bonifikat, rabatów, bonusów i upustów na podstawie KSR 15,
jak dokonywać teksty na utratę wartości kluczowych aktywów.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).
Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.
Publikacja stanowi niezastąpione narzędzie pracy dla głównych księgowych spółek, biur rachunkowych, fundacji i stowarzyszeń oraz doradców podatkowych, biegłych rewidentów i przedsiębiorców. Charakteryzuje ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.

Informacje dodatkowe

Waga 810 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

562

ISBN

978-83-8291-757-4

Rok publikacji

2023-03-31

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.