Promocja!

Postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny / (Dostępny)

143,20 

Michał Kłos

Opis

Apelacja stanowi podstawowy zwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od nieprawomocnych orzeczeń zapadających przed sądem I instancji (wyroków w postępowaniu procesowym i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym).
Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie znaczenia postępowania apelacyjnego oraz apelacji jako środka odwoławczego, a także nauczenie stosowania tego środka w praktyce prawniczej.
Praktyczny komentarz pomoże w:

samodzielnym sporządzeniu apelacji,
wskazaniu w apelacji właściwego zakresu zaskarżenia,
skonstruowaniu odpowiednich i skutecznych zarzutów,
skierowaniu apelacji do właściwego sądu,
przewidzeniu skutków wniesienia apelacji i orzeczenia zapadłego po jej wniesieniu,
zapoznaniu się z regułami postępowania apelacyjnego.

Publikacja uszczegóławia zmiany w zakresie postępowania apelacyjnego, dotyczące m.in.:

pojęcia apelacji jako środka odwoławczego (orzeczenia podlegające zaskarżeniu apelacją, gravamen, legitymacja do wniesienia apelacji);
wymogów formalnych i terminu wniesienia apelacji (wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego, oznaczenie zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia, zwięzłe przedstawienie zarzutów, wnioski apelacyjne, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia, termin wniesienia apelacji);
nadania biegu apelacji (wpływ apelacji, postępowanie naprawcze, pojęcie braków formalnych i fiskalnych apelacji, doręczenie odpisu apelacji);
przebiegu postępowania apelacyjnego (rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym, rozpoznanie apelacji na rozprawie, przebieg rozprawy przed sądem apelacyjnym, rozpoznanie apelacji na podstawie art. 3911 KPC);
zakresu kognicji sądu odwoławczego (granice apelacji i zaskarżenia, definicja granic zaskarżenia, granice apelacji i granice zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym, podmiotowe rozszerzenie granic apelacji, nieważność postępowania, rozpoznawanie postanowień sądu I instancji, dopuszczalność powołania nowych faktów i dowodów, podstawa orzeczenia sądu II instancji, zakaz rozszerzenia pozwu, zakaz orzeczenia na niekorzyść);
orzeczenia sądu drugiej instancji (oddalenie apelacji, zmiana zaskarżonego wyroku, stwierdzenie nieważności postępowania, orzeczenia w razie stwierdzenia negatywnych przesłanek procesowych, uchylenie wyroku na podstawie art. 386 § 4 KPC, pytanie prawne, zaskarżalność orzeczeń sądu II instancji, uzasadnienie orzeczeń sądu II instancji, prawomocność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym, obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu, zwrot akt do sądu I instancji, cofnięcie apelacji, odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji).

Autor w przystępny sposób dokonuje omówienia najistotniejszych przepisów z zakresu postępowania apelacyjnego, wskazując obowiązujące orzecznictwo (linie orzecznicze).
W publikacji znajdują się także przykładowe wzory apelacji, a także orzeczeń zapadających w tym postępowaniu.
Publikacja jest w szczególności polecana dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Informacje dodatkowe

Waga 380 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

292

ISBN

978-83-8198-415-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.