Promocja!

Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i wzorami do pobrania / (Zapowiedź)

199,20 

Paweł Drembkowski

Opis

Szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym.
Kolejne, 4. wydanie zostało wzbogacone o najnowsze orzecznictwo w zakresie tytułowej problematyki. Ponadto, uwzględniono w nim wszystkie zmiany legislacyjne dotyczące postępowania administracyjnego.
Publikacja została podzielona została na rozdziały takie jak:

właściwość organów (m.in. wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego);
strona (m.in. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony, wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo ogólne, szczególne, rodzajowe);
wezwania i terminy (m.in. wezwanie do udziału w czynności oględzin, wezwanie do złożenia wyjaśnień osobiście, wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia wyjaśnień, postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, ponaglenie do organu prowadzącego postępowanie);
wszczęcie postępowania (wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości, wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu);
metryki, protokoły i adnotacje (m.in. protokół przesłuchania strony, świadka, biegłego, protokół oględzin miejsca, wniosek o zezwolenie na dołączenie do protokołu zeznań na piśmie);
postępowanie dowodowe i mediacyjne (m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu, wniosek o przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu, postanowienie o dopuszczeniu dowodu, zaproszenie na mediację, oświadczenie o poddaniu się mediacji);
decyzje, postanowienia i ugody (m.in. decyzja administracyjna, postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, postanowienie o odroczeniu wydania decyzji, protokół zawarcia ugody przez strony)
odwołania i zażalenia (m.in. wniosek o wznowienie postępowania, decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania i orzeczeniu o istocie sprawy, decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji);
zaświadczenia, skargi i petycje oraz zawiadomienia (m.in. zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, petycja, skarga, zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie);
opłaty i koszty postępowania (m.in. wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania, postanowienie o zwolnieniu z kosztów, decyzja o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej, decyzja o umorzeniu odsetek za zwłokę w całości).

Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism. Ponadto, do każdego wzoru dodane zostało orzecznictwo w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu.
W książce uwzględniono najnowsze nowelizacje, które dotyczą ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności umożliwiającej regularne i legalne pozyskiwanie dochodów (zob. ustawa z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, Dz.U. z 2023 r. poz. 803).
Publikacja pomoże Czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na wszelkie nurtujące go pytania związane z tworzeniem pism w sprawach administracyjnych, które, poza spełnieniem ustawowych wymagań formalnych, powinny być ujęte w sposób syntetyczny i napisane zrozumiałym językiem.
Opracowanie skierowane jest do adwokatów, radców prawnych oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej. Ponadto przydatna okazać się może wszystkim osobom korzystającym z usług administracji publicznej.

Informacje dodatkowe

Waga 1200 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Zapowiedź

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8291-854-0

Rok publikacji

2023-06-30

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.