Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 143111 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA Ustalenie przez organ drugiej instancji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania gruntu rolnego na grunt leśny poprzez zalesienie (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 7 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2020 r. (SKO 4122/186/18) , str. 8 Opiniowanie zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 16 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 16 lipca 2020 r. (SKO 4133/24/20) , str. 17 Środowiskowe uwarunkowania realizacji instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne – kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście zawartego w rozporządzeniu kwalifikacyjnym sformułowania „równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny” (omówienie: Magdalena Raguszewska)  , str. 20 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 23 września 2020 r. (SKO 4136/28/20)  , str. 24 WOJEWODOWIE Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 37 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2020 r. (II OSK 1699/19) , str. 37 Domniemanie właściwości rady gminy w przedmiocie deklaracji w sprawie powstrzymania „ideologii LGBT” (omówienie: Gabriel Węgrzyn) , str. 43 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20) , str. 43 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 67 Uchwała nr 0102-325/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 21 września 2020 r. , str. 68 Uchwała nr 18/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2 września 2020 r. , str. 72 Uchwała nr 264/XV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 30 czerwca 2020 r. , str. 73 Absolutorium (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 76 Uchwała nr 114/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 października 2020 r. , str. 76 Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 79 Uchwała nr 31/119/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 31 lipca 2020 r. , str. 79 Uchwała nr 131/g111/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 28 kwietnia 2020 r. , str. 82 Uchwała nr 7/27/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 4 marca 2020 r. , str. 84 Uchwała nr 96/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. , str. 86 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 89 Uchwała nr 19/54/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 24 czerwca 2020 r. , str. 89 Uchwała nr 32/128/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 12 sierpnia 2020 r. , str. 92 Uchwała nr 288/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 6 października 2020 r. , str. 93 Uchwała nr 92/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. , str. 94 Uchwała nr 94/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 24 czerwca 2020 r. , str. 96 GLOSY Paweł Daniel, Granice władztwa planistycznego gminy przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , str. 99 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2020 r. (II SA/Po 890/19)  , str. 99 Aleksander Kwaśniak, Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie „strefy wolnej od LGBT” , str. 105 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2020 r. (III SA/Gl 15/20)  , str. 105 Marcin Rulka, W sprawie dopuszczalności przyznania przewodniczącemu komisji powiatowej prawa do decydującego głosu w sytuacji „remisu” , str. 111 Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 czerwca 2019 r. (III SA/Kr 66/19)  , str. 111 Tomasz Wołowiec, Opodatkowanie infrastruktury narciarskiej – wyciągów i kolejek linowych , str. 119 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2019 r. (II FSK 2693/17) , str. 119 Aleksander Hyżorek, Kształtowanie odpowiednich norm jakości powietrza jako podstawa do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wykorzystywania instalacji grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych  , str. 130 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2019 r. (II OSK 2050/18) , str. 130 Warunki przyjmowania tekstów do druku , str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego.Czasopismo jest udokumentowaniem bieżącego dorobku orzeczniczego TK, sądów administracyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi zbiór najistotniejszych, często precedensowych orzeczeń ściśle związanych z organizacją i zadaniami samorządu terytorialnego. Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights