Promocja!

Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

Original price was: 49,00 zł.Current price is: 36,75 zł.

Marta Soniewicka

Na stanie

SKU: 21293 Kategoria: Tag:

Opis

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze.
Publikacja to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się do niej, aby potwierdzić zgodność podejmowanych decyzji z przepisami prawa, przypomnieć treść przepisu, sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana stanu prawnego, wskazać prawidłowe i aktualne podstawy prawne.
Zawartość książki to komplet przepisów określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ujednolicony tekst Kodeksu pracy, uwzględniający dwie duże nowelizacje, które wprowadziły przepisy regulujące pracę zdalną, prewencyjną kontrolę trzeźwości, równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 45 innych aktów prawnych, w tym nowe rozporządzenie w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. Stan prawny: maj 2023 r.
Tematyka zebranych aktów obejmuje m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentację pracowniczą, ustalanie wynagrodzenia, udzielanie urlopów, świadczeń socjalnych, zbiorowe przedstawicielstwo pracowników oraz zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych.
Znalezienie informacji ułatwia 60 tabelarycznych zestawień, zawierających m.in.

listę pracowników chronionych przed zwolnieniem,
czas pracy obowiązujący pracowników w najpopularniejszych okresach rozliczeniowych,
urlopy wypoczynkowe w wymiarze proporcjonalnym,
okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
wymiary urlopów rodzicielskich,
urlop szkoleniowy,
listę obowiązkowych zwolnień od pracy,
badania profilaktyczne pracowników,
diety z tytułu podróży służbowych,
ryczałty samochodowe itd.

W ostatnich latach wydane zostały liczne przepisy szczególne na czas pandemii COVID-19, co wzmogło wątpliwości dotyczące podstaw prawnych. Dlatego dla ułatwienia odnalezienia konkretnej nowelizacji do książki wprowadzona została tabela opisująca zmiany w prawie pracy w porządku czasowym. Zawiera ona następujące informacje: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmienione przepisy, akt nowelizujący. Regulacje związane z pandemią COVID-19 zostały ponadto uwzględnione w przypisach do aktów, na które mają one wpływ oraz w indeksie rzeczowym.
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz przydatne tabelaryczne zestawienia. Czytelnik znajdzie w niej m.in.:

aktualny tekst Kodeksu pracy (praca zdalna, kontrola trzeźwości, równowaga życia zawodowego i prywatnego) i 45 najważniejszych aktów prawnych z dziedziny zatrudniania pracowników;
przepisy zebrane w 19 grupach tematycznych;
informację o treści regulacji przy każdym artykule;
przypisy informujące o przepisach przejściowych oraz ułatwiające szybkie odnalezienie przepisów wykonawczych;
tabelę opisującą zmiany w przepisach prawa pracy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat, w tym duże nowelizacje Kodeksu pracy oraz kolejne odsłony tarczy antykryzysowej;
tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych;
akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym;
regulację kontaktów z przedstawicielami załogi;
indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty prawne.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

Kiedy pracownik może wnioskować o zawarcie z nim umowy o pracę na czas nieokreślony?
W jakich sytuacjach pracownik może wystąpić o nowy rodzaj urlopu – urlop opiekuńczy?
Z czego wynika zakaz zabraniania pracownikowi dodatkowej pracy?
Kiedy można korzystać z pracy zdalnej? Jaką minimalną treść powinno zawierać porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej? Co pracodawca powinien zapewnić pracownikowi, który pracuje zdalnie?
W jakich sytuacjach można wprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości pracownika? Gdzie przechowuje się dokumentację badania trzeźwości?
Jaka jest obowiązkowa treść informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy z 9.3.2023 r.?
Jakie są aktualne stawki diet z tytułu podróży służbowych i tzw. kilometrówek?
Czy pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej należy wypłacić odprawę?
Kiedy można zawrzeć porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę?
W jakich sytuacjach pracodawca może polecić pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego?
Na jakich warunkach dopuszczalne jest kontrolowanie służbowej poczty elektronicznej pracowników?
Jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o pracę?
Którzy pracownicy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy?
Jaki czas pracy obowiązuje pracowników w poszczególnych miesiącach 2023 r.?

Najważniejsze atuty książki to:

komplet przepisów z prawa pracy w jednym miejscu – wszystkie akty prawne (aż 46) znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad lub Internetu;
tematyczny dobór przepisów – znajdujące się w książce ustawy i rozporządzenia dobrane zostały w taki sposób, aby znaleźć odpowiedź na najczęściej występujące pytania prawne pracownika działu HR;
aktualny stan prawny przepisów – książka obejmuje ostatnie zmiany wprowadzane przez nowelizacje KP dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów;
łatwość wyszukiwania przepisów – dotarcie do szukanej informacji ułatwia opatrzenie każdego artykułu i paragrafu hasłową informacją, 60 zestawień tabelarycznych, rozbudowany indeks rzeczowy dotyczący wszystkich aktów, przypisy omawiające przepisy przejściowe i powiązania między aktami, podział na działy tematyczne;
dostępność – poręczny format książki pozwala nie tylko korzystać z niej w biurze, ale również zabrać ją na spotkanie, do pociągu, na konferencję; w trudnych momentach może zastąpić kontakt z prawnikiem;
przekonanie pracowników, którzy „wiedzą lepiej” – wspólne odczytanie aktualnego przepisu aktu prawnego będącego podstawą prawną rozwiązania określonej sprawy pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, którzy „wiedzą lepiej”, np. gdy pracownik upiera się, że za zaległy urlop wypoczynkowy należy mu się zamiast dni wolnych ekwiwalent pieniężny, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie,
tabelaryczne zestawienie ostatnich zmian w prawie pracy, które zawiera takie informacje jak: data wejścia w życie zmiany, zakres merytoryczny zmiany, cel wprowadzenia, zmieniane przepisy, akt nowelizujący.

Informacje dodatkowe

Waga 940 g
Wymiary 165 × 238 mm
Format

A5 (148 × 210 mm)

Wydanie

1

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2010

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

340

Opis

W książce Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "sprawiedliwość" w rozumieniu współczesnej filozofii liberalnej oraz warunków jakie muszą być spełnione, by zastosować je do świata jako całości. Na tej podstawie przeprowadzona zostaje krytyczna analiza głównych koncepcji sprawiedliwości globalnej, jakie powstały na gruncie współczesnych sporów pomiędzy rozmaitymi nurtami liberalizmu. Obejmuje ona zarówno koncepcje odrzucające redystrybucję dóbr (koncepcje "nieczułe na położenie"), jak i koncepcje przyjmujące w różny sposób zakreśloną redystrybucję dóbr (koncepcje "czułe na położenie"). Celem tych analiz jest znalezienie miejsc wspólnych i miejsc spornych pomiędzy koncepcjami, co pozwala z kolei na sformułowanie pewnych ogólnych tez dotyczących tego, co liberalizm może zaproponować światu jeśli chodzi o sprawiedliwość.

Stan prawny
ISBN

978-83-7601-984-0

Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

KAM-1282:W01P01

Dostępność

Końcówka nakładu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights