Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 134443 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

46. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2012 r., I ACa 352/12; art. 24 ust. 5, art. 26 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), art. 58 § 1 k.c., str. 3 Jacek Kołacz – Charakter prawny cen określonych w taryfie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 listopada 2012 r., I ACa 352/12, str. 13 47. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 12/19; art. 927 § 2, art. 1028 k.c., str. 24 Tomasz Justyński – Dziedziczenie nasciturusa a ochrona nabywcy spadku w dobrej wierze. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 12/19, str. 28 48. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2019 r., I CSK 587/17; art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.), art. 61 § 1 k.p.c., str. 37 Bogusława Gnela – Wpływ pośredniej sprzedaży akcji na ich cenę z art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej oraz problem uznania inwestora – akcjonariusza mniejszościowego za konsumenta według art. 61 § 1 k.p.c. (obecnie art. 61 § 1 pkt 3 k.p.c.). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2019 r., I CSK 587/17, str. 49 49. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2019 r., II KK 361/18; art. 43 § 1, art. 86 § 1 i 1a, art. 90 § 2 k.k., str. 60 Jerzy Lachowski – Granice łącznego środka karnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2019 r., II KK 361/18, str. 63 50. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 października 2019 r., V KS 41/19; art. 117 § 1, art. 6 w zw. z art. 77, art. 437 § 2 in fine k.p.k., str. 70 Piotr Rogoziński – Niezawiadomienie jednego z obrońców o rozprawie a konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu sądowego w całości. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 29 października 2019 r., V KS 41/19, str. 74 51. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 311/17; art. 1012 § 1 k.p., str. 83 Mirosław Włodarczyk – Dopuszczalność zawierania umów o zachowaniu poufności w prawie pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 311/17, str. 92 52. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17; art. 95 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076 ze zm.), str. 99 Ernest Nasternak – Zbieg prawa do emerytur. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17, str. 108 53. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2019 r., I FSK 164/17; art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), str. 118 Paweł Grzybowski – Gmina a nadużycie prawa w podatku od towarów i usług. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2019 r., I FSK 164/17, str. 129 54. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., II OSK 873/19; art. 127a § 1, art. 129 § 2 k.p.a., str. 137 Michał Kowalski – Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., II OSK 873/19, str. 149 55. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2018 r., I SA/Wr 1234/17; art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 4 i 8 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), str. 156 Edgar Krzysztof Drozdowski – Preferencyjne opodatkowanie rodzica samotnie wychowującego dziecko w ramach opieki naprzemiennej. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2018 r., I SA/Wr 1234/17, str. 163

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights