Promocja!

ISBN

Original price was: 77,00 zł.Current price is: 57,75 zł.

Na stanie

SKU: 110860 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

45. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2016 r., I CSK 259/15; art. 21 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 ze zm.)  , str. 3 Krzysztof Stefaniuk – Podział nieruchomości przez jej użytkownika wieczystego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2016 r., I CSK 259/15  , str. 8 46. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Cywilna z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 69/17; art. 446 § 4 k.c.  , str. 16 Tobiasz Nowakowski – Zadośćuczynienie pieniężne przyznawane najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za naruszenie więzi rodzinnej. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 69/17  , str. 26 47. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 października 2018 r., III CZP 1/18; art. 384 k.p.c., art. 172 k.c.  , str. 32 Marek Szymanowski – Postępowanie o zasiedzenie a zakaz reformationis in peius. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 października 2018 r., III CZP 1/18  , str. 36 48. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17; art. 235 § 2 k.c., art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716)  , str. 44 Tomasz Justyński – Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17  , str. 45 49. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r., II AKa 450/16; art. 13 § 1 w zw. z art. 18 § 2 w zw. z art. 148 § 1 k.k.  , str. 52 Magdalena Kowalewska-Łukuć – Dopuszczalność konstrukcji usiłowania podżegania w kontekście problematyki jego skutkowości. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r., II AKa 450/16  , str. 58 50. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 października 2017 r., III KK 103/17; art. 189a § 1, art. 253 § 1 k.k., art. 433 § 2, art. 457 § 3 k.p.k. , str. 63 Klaudia Dylicka – Zakres zastosowania aktów międzynarodowych w procesie interpretacji krajowych przepisów karnych na tle przestępstwa handlu ludźmi. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 października 2017 r., III KK 103/17  , str. 78 51. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., III PK 18/17; art. 45 § 1 i 2, art. 47, 471, 56, 57, 58 k.p., art. 415, 443, 471 k.c.  , str. 87 Michał Szypniewski, Joanna Jaroszkiewicz – Deliktowa odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 1 marca 2018 r., III PK 18/17  , str. 104 52. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 października 2017 r., II UK 430/16; art. 88 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 ustawy z 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 128)  , str. 116 Katarzyna Roszewska – Punkty katechetyczne jako placówki oświatowe. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 października 2017 r., II UK 430/16 , str. 124 53. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r., I FSK 1701/16; art. 87 ust. 2 i 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), art. 121 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)  , str. 130 Ryszard Mastalski – Nadużycie prawa a zwrot VAT. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r., I FSK 1701/16  , str. 138 54. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r., I OPS 1/18; art. 73 § 1 k.p.a., art. 2, art. 51 ust. 3 Konstytucji RP  , str. 144 Joanna Wegner – Wydanie kopii akt sprawy. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r., I OPS 1/18  , str. 145 55. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r., II GSK 3602/17; art. 207 ust. 8 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 2 pkt 7, art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. L 210, s. 25) , str. 154 Rafał Poździk – Zwiększenie kwoty korekty finansowej po zakończeniu kontroli projektu przez instytucję zarządzającą. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r., II GSK 3602/17  , str. 168

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights