Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 2/2023 / Dostępność:

76,44 

SKU: 401989 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

11. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r.,  I ACz 524/21; art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293 ze zm.) , str.  3Janusz Piotr Kolczyński – Spory cywilne przed polską Komisją Prawa Autorskiego to „dysonans”? Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r., I ACz 524/21, str. 6 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r., I ACa 649/18; art. 11 k.p.c., art. 361 § 1 k.c., art. 160 § 2 k.k., str. 13Jakub Żaczek – Inkorporacja skutku przestępstwa stwierdzonego wyrokiem karnym w ramach procesu cywilnego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2021 r., I ACa 649/18, str. 27 13. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r.,  I KZP 2/22; art. 42 § 1, art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., art. 187 ust. 1 Konstytucji RP,  ustawa z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3) ., str. 38Konrad Lipiński – Konsekwencje wątpliwości co do instytucjonalnej bezstronności sędziego. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r., I KZP 2/22, str. 59 14. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21; art. 284 § 1, art. 296 § 1, art. 296a § 4, art. 303 § 1 k.k., str. 72Ariadna H. Ochnio – Sposób ustalania wartości rzeczy ruchomej będącej przedmiotem przestępstwa przywłaszczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lutego 2022 r., II KK 439/21, str. 75 15. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 maja 2021 r., III PSKP 35/21; art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1233 ze zm.) ., str. 81Magdalena Kuba – Jednorazowe świadczenie związane z przeniesieniem urzędnika służby cywilnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 maja 2021 r., III PSKP 35/21, str. 90 16. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 stycznia 2022 r., I PSKP 45/21; art. 128 § 1 k.p., str. 97Krzysztof Stefański – Pojęcie czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 stycznia 2022 r., I PSKP 45/21, str. 10817. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r., I OSK 809/19; art. 128 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.); art. 509 k.c., art. 28 k.p.a. ., str. 114Adam Bródka – Cesja uprawnienia do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r., I OSK 809/19, str. 117 18. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2021 r.,  II OSK 3133/20; art. 195 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472), art. 52 ust. 5 Konstytucji RP, str. 125Paweł Dąbrowski – Dopuszczalność powołania się na polską narodowość rodzica uznanego za osobę polskiego pochodzenia w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2021 r.,  II OSK 3133/20, str. 135 19. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2022 r.,  II OZ 266/22; art. 47 § 1, art. 74a § 10 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), str. 149Konrad Łuczak – Odstępstwo od obowiązku dołączenia odpisu do zażalenia wniesionego w postaci papierowej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2022 r., II OZ 266/22, str. 155

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.