Promocja!

ISBN

Original price was: 77,00 zł.Current price is: 57,75 zł.

Na stanie

SKU: 124928 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

113. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17; art. 23, art. 24 § 1, art. 448 k.c., art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.), str. 3 Krzysztof Kurosz – Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską. Ochrona dóbr osobistych. Zdrada kwalifi kowana jako naruszenie godności osobistej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17  , str. 3 114. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CSK 522/17; art. 47, 48 k.c.  , str. 11 Marcin Drewek – Status prawny hałd pokopalnianych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CSK 522/17 , str. 22 115. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17; art. 385, 3851 k.c., art. 69 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) , str. 29 Tobiasz Nowakowski – Abuzywność klauzuli indeksacyjnej i jej wpływ na skuteczność bankowego tytułu egzekucyjnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17  , str. 40 116. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 maja 2015 r., IV KK 33/15; art. 160 § 1, art. 220 § 1 k.k., art. 431 § 1, art. 433 § 1, art. 434 § 1, art. 440 k.p.k. , str. 47 Adam Wróbel – Wokół problematyki bezpośredniości niebezpieczeństwa w kontekście czynów okreś lonych w art. 160 § 1 i art. 220 § 1 k.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 6 maja 2015 r., IV KK 33/15 , str. 57 117. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 r., IV Ka 818/18; art. 141 k.w.  , str. 63 Jan Kulesza – Karalność używania wulgaryzmów w miejscu publicznym. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 września 2018 r., IV Ka 818/18 , str. 77 118. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2018 r., I PK 181/17; art. 2 ust. 2 ustawy z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz.Urz. UE L 283, s. 36) , str. 86 Zbigniew Góral – Zastosowanie przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy do stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 grudnia 2018 r., I PK 181/17 , str. 96 119. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., VII AGz 523/18; art. 60 § 1, art. 169 § 1 k.p.c., art. 182, art. 183 § 1, art. 188 k.p.a. , str. 105 Mateusz Błachucki – Zaskarżanie przez prokuratora decyzji organu antymonopolowego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., VII AGz 523/18 , str. 110 120. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2019 r., II FSK 3243/18; art. 4 pkt 5, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z 15.01.2016 r. o podatku od niektorych instytucji finansowych (Dz.U. poz. 68); art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); art. 3 pkt 15 ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1170) , str. 120 Paweł Szczęśniak – Stosunki zależności lub współzależności zakładu ubezpieczeń jako podmiotu podatku od niektórych instytucji fi nansowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2019 r., II FSK 3243/18 , str. 131 121. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17; art. 121 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.); art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), art. 2 Konstytucji RP , str. 142 Marek Kalinowski – Opodatkowanie podatkiem VAT usług złożonych. Ochrona uzasadnionych oczekiwań podatnika. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2019 r., I FSK 494/17 , str. 159

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights