Promocja!

Meritum Prawo spółek, tom I i II / Dostępność: Mało

224,25 

Andrzej Kidyba

SKU: 352721 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format

B5

Wydanie

7

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

zintegrowana

Liczba stron

2608

Opis

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:       jawnej,       partnerskiej,       komandytowej,       komandytowo-akcyjnej,       z ograniczoną odpowiedzialnością,       prostej spółki akcyjnej       akcyjnej,   ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.   W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu.  Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.   Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:        układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty;        zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;        wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;        liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji;        uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem „WAŻNE”;        szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;        przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.   Nowości w 7. wydaniu „Meritum. Prawo spółek” to m.in.:   prosta spółka akcyjna, w tym: zastosowanie przy stosunkowo niskich wymaganiach dotyczących założenia i funkcjonowania PSA, specyfika PSA na tle spółek kapitałowych, szczegółowe omówienie: od czynności wymaganych dla powstania PSA, przez specyfikę kapitału akcyjnego tego rodzaju spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy PSA, emisja akcji, rozwiązanie i likwidacja PSA, w tym uproszczone (nielikwidacyjne) rozwiązanie PSA, po odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) wobec spółki – osób związanych z procesem tworzenia spółki oraz wynikająca z nienależytego wykonywania obowiązków przez członków organów PSA, odpowiedzialność członków zarządu – podatkowa, za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;   obszerne omówienie dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. – przepisów, które weszły w życie z dniem 13.10.2022 r., czyli tzw. prawa holdingowego: definicja pojęcia grupy spółek – ze spółką dominującą i spółką zależną, instytucja tzw. wiążącego polecenia (kompetencja, forma, skutki), szczególna rola (kompetencje) spółki dominującej, przymusowy wykup udziałowców (z 25% udziałami); spółka akcyjna i PSA – odpowiedzialność członków zarządu (oraz byłych członków zarządu, pełnomocnika, dyrektorów PSA w organizacji, likwidatorów spółki) za zaległości podatkowe   spółka akcyjna – ulga podatkowa na dokonanie pierwszej publicznej emisji akcji   zmiany w CIT dotyczące spółki akcyjnej (w szczególności wkładów niepieniężnych)   spółka z o.o. – szczegółowe omówienie odnośnych uregulowań noweli z 9.02.2022 r., w tym: obowiązek lojalności członków zarządu (nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa), nowe obowiązki rady nadzorczej wprowadzone nowelą z lutego br., m.in.: sporządzania sprawozdania z działalności rady za poprzedni rok obrotowy, doprecyzowanie zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady (m.in. określenie minimalnej częstotliwości odbywania posiedzeń, dopuszczalność podejmowania uchwał nieprzewidzianych w porządku obrad posiedzenia rady).

Stan prawny

14 października 2022 r.

ISBN

978-83-8328-046-2

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Dużo

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.