Promocja!

Karta Nauczyciela. Komentarz

199,20 

Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

Brak w magazynie

SKU: 19601 Kategorie: ,

Opis

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, przykładowo przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jedynie ze ściśle określonych przyczyn.
W ostatnim czasie Karta Nauczyciela uległa kilku istotnym modyfikacjom. Zmiany dotyczyły oceny pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego i polegały w dużej mierze na przywróceniu treści przepisów Karty Nauczyciela obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacje te spowodowały konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela z różnych okresów ich obowiązywania.
W publikacji omówiono niedawno wprowadzone do Karty Nauczyciela kwestie finansowania szkoleń branżowych nauczycieli, jak również przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polskich, które wejdą w życie 1.1.2021 r.
Najważniejsze atuty komentarza:

przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem omówienie wszystkich przepisów Karty Nauczyciela wraz z bogatym orzecznictwem sądowym,
bardzo dokładne omówienie zakresu stosowania Karty Nauczyciela do poszczególnych grup pracowników,
liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia kwestii problematycznych,
praktyczne opisanie kwestii czasu pracy i zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19.
omówienie awansu zawodowego w ujęciu praktycznym, popartym stanowiskami MEN i bardzo bogatym orzecznictwem sądowym,
dokładne omówienie problematyki awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w perspektywie obowiązywania przepisów zmienianych na przestrzeni ostatnich 2 lat;
komentarz precyzyjnie wyjaśnia, w stosunku do jakich grup nauczycieli stosuje się przepisy Karty Nauczyciela w poprzednim brzmieniu ustawy.
wyjaśnienie finansowania doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem szkoleń branżowych,
uwzględnienie nowelizacji dokonanych ustawami: z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która weszła w życie 1.9.2019 r., oraz z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która (w zakresie zmiany przepisów Karty Nauczyciela) częściowo weszła w życie 1.9.2019 r., z częściowo wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie kwestie jak:

ocena pracy nauczyciela – wraz z omówieniem zmian, jakie weszły w życie 1.9.2019 r.,
zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1.9.2019 r. – wraz z omówieniem zakresu stosowania przepisów obowiązujących przed tą datą.
awans zawodowy nauczycieli szkół polskich,
zasady zatrudniania nauczycieli,
udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia od 1.1.2018 r.,
dodatki socjalne dla nauczycieli,
uprawnienia urlopowe dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze szkole,
zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym szkoleń branżowych), które weszły w życie 1.9.2019 r.,
zasady korzystania przez nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie kwestii przyznawania świadczeń, tworzenia regulaminu funduszu i dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz podatku dochodowego od przyznanych świadczeń, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

W jaki sposób jest dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz kiedy stosuje się do niej przepisy obowiązujące przed 1.9.2019 r.?
Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkały nauczycieli od roku szkolnego 2019/2020?
W jaki sposób awans zawodowy realizują nauczyciele szkół polskich za granicą?
Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia?
Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest w tym rola związków zawodowych oraz jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom po zmianie – od 1.1.2018 r. – przepisów Karty Nauczyciela?
Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.1.2018 r. oraz w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?
Jakie zmiany w przepisach regulujących pracę nauczycieli wprowadziły przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?

Informacje dodatkowe

Waga 1000 g
Wymiary 165 × 238 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.