Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 3/2024

Original price was: 125,00 zł.Current price is: 93,75 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

Table of contents, str. 6MATERIAŁY Z OBRAD DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 15 KWIETNIA 2024 ROKU W WARSZAWIEWystąpienie Prezesa NSA Jacka Chlebnego, str. 9Speech by the President of the Supreme Administrative Court Jacek Chlebny (tłumaczenie), str. 18List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, str. 28Letter of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda (tłumaczenie) , str. 30Speech by Vice-President of ECHR Judge Marko Bošnjak , str. 33Wystąpienie Wiceprezesa ETPC Sędziego Marko Bošnjaka (tłumaczenie) , str. 49Sprawozdanie z obrad (Przemysław Florjanowicz-Błachut, Monika Tutak-Rutkowska), str. 57Report from the proceedings (tłumaczenie), str. 61STUDIA I ARTYKUŁYProf. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Mgr Michał Szudrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)(Nie)jawne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny – w kierunku usprawnienia postępowania? , str. 67Summary, str. 84Dr hab. Przemysław Krzykowski (profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)Możliwość wywarcia szkodliwego wpływu na budżet UE jako przesłanka zwrotu środków unijnych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego orazTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, str. 85Summary , str. 101Dr Karolina Gębala (asystent, Sąd Najwyższy)O braku jednolitości orzecznictwa sądowego – na przykładzie stosowania tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , str. 102Summary , str. 114Mgr Piotr Polak (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN)Zdolność procesowa osób fi zycznych ograniczonych w zdolności do czynności prawnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym , str. 115Summary , str. 131ORZECZNICTWOI. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Uregulowanie krajowe przewidujące możliwość zawieszenia, bez ograniczenia w czasie, biegu terminu przedawnienia odnoszącego się do działania organu podatkowego w przypadku postępowania sądowego – Wszczęte ponownie postępowanie podatkowe – Zakres stosowania – Zasady pewności prawa oraz skuteczności prawa Unii Wyrok TS z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie C-615/21 Napfény-Toll Kft. przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebviteli Igazgatósága, ECLI:EU:C:2023:573, str. 133II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: dr Anna Chmielarz-Grochal)Wyrok precedensowy – Artykuł 34 Konwencji – Legitymacja do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach z zakresu ochrony środowiska przed zmianami klimatycznymi (locus standi) – Wyłączenie actio popularis – Naruszenie art. 8 Konwencji – Prawo do skutecznej ochrony przez władze państwowe przed poważnymi negatywnymi skutkami zmian klimatycznych dla życia, zdrowia, dobrobytu i jakości życia – Niewypełnienie przez pozwane państwo pozytywnego zobowiązania do wdrożenia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania zmianom klimatu – Naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji (aspekt cywilny) – Brak dostępu do sąduw sporach dotyczących zmian klimatu Wyrok ETPC (Wielka Izba) z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie Verein KlimaSeniorinnen Schweiz i inni przeciwko Szwajcarii (skarga nr 53600/20), str. 146III. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka)Wyrok SN z dnia 6 lutego 2024 r. (sygn. akt I USKP 77/23) [dot. istoty sprawy rozstrzyganej decyzją z art. 1 ust. 13 ustawy z 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność], str. 153IV. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne (opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek prof. UW)A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 10 kwietnia 2024 r. (sygn. akt I OPS 1/23) [dot. skutków prawnych zbycia roszczenia wynikającego z dekretuwarszawskiego] , str. 161B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych1. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 listopada 2022 r. (sygn. akt III SA/Łd 568/22) [dot. związania organu administracji orzeczeniem lekarskim], str. 1802. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2023 r. (sygn. akt II SA/Rz 399/23) [dot. prawa do zaskarżenia decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy]  1833. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 sierpnia 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 374/23) [dot. zgłoszenia budowy z pomocą platformy ePUAP], str. 1854. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt II SA/Sz 157/23) [dot. kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia], str. 1875. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/ Wr 673/22) [dot. pozbawienia przedsiębiorcy zwolnienia z podatku od nieruchomości] , str. 1916. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2023 r. (sygn. akt II SA/Go 595/23) [dot. postępowania dowodowego przed organem odwoławczym] , str. 1977. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2024 r. (sygn. akt I SA/Bk 465/23) [dot. tzw. ulgi na ekspansję w podatku dochodowym od osób prawnych] , str. 199V. GlosyMgr Michał Celiński (doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku)Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2023 r. (sygn. akt II OSK 362/21) [dot. problemu, czy zainicjowanie przed sądem powszechnym sprawy o zasiedzenie nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej], str. 202Summary , str. 216KRONIKAKalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec–kwiecień 2024 r.) (opracowanie: Przemysław Florjanowicz-Błachut, Maria Poszwińska Marta Szustkiewicz, Małgorzata Szyszkowska, ), str. 217BIBLIOGRAFIAPublikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (marzec–kwiecień 2024 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) , str. 225

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0011:202403

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights