Promocja!

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Nr 3/2020 (90)

71,25 

Na stanie

SKU: 136804 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

STUDIA I ARTYKUŁY Dr hab. Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski)Naczelny Sąd Administracyjny wobec problemu wystąpień z Kościoła katolickiego. Refleksje na kanwie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2017 r. (sygn. akt I OPS 6/17), str. 9 Summary , str. 26 Dr hab. Jan Chmielewski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)Mgr Artur Bełczewski (asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny)Koncepcja polskiego sądownictwa administracyjnego – ujęcie historyczne , str. 27 Summary , str. 48 Dr Agnieszka Maria Wiltos (Uniwersytet Warszawski)Zasada rzetelnego i sprawnego działania instytucji publicznych w orzecznictwie sądów administracyjnych , str. 49 Summary , str. 60 Mgr Piotr Polak (Polska Akademia Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Warszawa)Związanie sądu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wydanym w nieprawidłowo umocowanym składzie (refleksje na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 459/18) , str. 62 Summary , str. 85 ORZECZNICTWO I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: prof. Andrzej Wróbel, dr Piotr Wróbel)Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 44 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 – Artykuł 11 ust. 1 – Świadczenie usług – Miejsce opodatkowania – Pojęcie „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” – Podatnik VAT – Spółka zależna z państwa trzeciego znajdująca się w państwie członkowskimWyrok TS z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics, ECLI:EU:C:2020:350 , str. 87 II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut)Brak możliwości stosowania Europejskiej Konwencji do wniosków o wydanie wizy składanych za pośrednictwem ambasad lub konsulatówDecyzja ETPC (Wielka Izba) z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie M.N. i inni przeciwko Belgii (skarga nr 3599/18) , str. 94 III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: mgr Irena Chojnacka, opracowanie: mgr Mieszko Nowicki)Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 24/19) [dot. skargi konstytucyjnej kwestionującej konstytucyjność dwóch przepisów uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie programu aplikacji notarialnej] , str. 106 IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: dr Michalina Szpyrka) 1 Uchwała SN z dnia 27 lutego 2020 r. (sygn. akt III CZP 57/19) [dot. odpowiedzialności za niegodne z prawem działanie lub zaniechanie w zakresie dbania o wały przeciwpowodziowe] , str. 111 2 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2019 r. (sygn. akt IV CSK 575/17) [dot. rozróżnienia skutków prawnych decyzji o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz decyzji stwierdzającej nieważność] , str. 119 V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: dr Stefan Babiarz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 lutego 2020 r. (sygn. akt II FPS 4/19) [dot. ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych] , str. 122 2 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 lutego 2020 r. (sygn. akt II OPS 2/19) [dot. statusu organizacji społecznej w postępowaniu dotyczącym odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi] , str. 128 B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: prof. Andrzej Gomułowicz, opracowanie: dr hab. Marcin Wiącek) 1 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1313/16) [dot. uznania realizacji „kuponu rabatowego” za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych] , str. 134 2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 marca 2018 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2662/17) [dot. udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów wynikających z ochrony więzi rodzinnych] , str. 137 3 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 542/19) [dot. wykreślenia podatnika z urzędu z rejestru jako podatnika VAT] , str. 141 4 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 508/19) [dot. realizacji rządowego programu „Dobry start” wobec cudzoziemców] , str. 144 5 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019 r. (sygn. akt II SA/Ol 785/19) [dot. braku uzasadnienia uchwały w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania] , str. 149 VI. Glosy Mgr Maciej Mączyński (doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2018 r. (sygn. akt V CSK 261/17) [dot. uzgodnienia odszkodowania przed uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości] , str. 152 Summary , str. 159 KRONIKA Kalendarium sądownictwa administracyjnego (marzec – kwiecień 2020 r.) (opracowała dr Anna Rossmanith) , str. 161 BIBLIOGRAFIA I. Recenzje Krzysztof Kaszubowski, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (rec. dr hab. Przemysław Ostojski) , str. 167 II. Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (marzec – kwiecień 2020 r.) (opracowała mgr Marta Jaszczukowa) , str. 173

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

KodTowaru

NEP-0011:202003

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.