Promocja!

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta

Original price was: 149,00 zł.Current price is: 119,20 zł.

Grażyna Wróblewska, Jędrzej Jerzmanowski, Joanna Frąckowiak, Karol Skrzypiński, Mateusz Karciarz, Tymoteusz Płonka, Wojciech Krysztofiak, Zygmunt Jerzmanowski, Łukasz Ciszewski, Łukasz Grzybek

Na stanie

Opis

Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin – ich istota, zadania, podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest rada gminy, a organem wykonawczym, jakim jest burmistrz, jego rola i stosunki z radą oraz aparatem pracowniczym.
Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki).
Treść książki obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność.
Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc);
wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:

zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W niniejszej książce znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta to pozycja wydawnicza, która powinna się znaleźć na biurku każdej osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy.

Informacje dodatkowe

Waga 580 g
Wymiary 165 × 238 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Dostępny

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

360

ISBN

978-83-8158-189-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights