Promocja!

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD / (Nakład wyczerpany)

135,20 

Agnieszka Pawlikowska, Alicja Sudoł, Bernadeta Dziedziak, Daniel Kolasa, Dariusz Melerowicz, Elżbieta Dworak, Grzegorz Czarnocki, Grzegorz Dragon, Jarosław Jurga, Katarzyna Ziółkowska, Krzysztof Hudzik, Ludmiła Lipiec-Warzecha, Marek Rotkiewicz, Małgorzata Wojtczak, Michał Łyszczarz, Mieczysława Cellary, Piotr Walczak, Waldemar Witalec

Opis

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia
Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało 2 wydanie publikacji:
VADEMECUM SKARBNIKA
W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zarządzanie długiem, bilans skonsolidowany, informacja dodatkowa w bilansie JST, itd.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy skarbnika, kładąc akcent na te kwestie, które określają status skarbnika, jego obowiązki i uprawnienia. Wyjaśnienia prezentowane są w przystępny sposób, bazując na praktycznych przykładach.
W zakresie spraw kadrowych przedstawiamy m.in. zagadnienia związane z kwestiami zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika.
W kontekście spraw organizacyjnych koncentrujemy się na wyjaśnieniach dotyczących m.in. organizacji pionu finansowego urzędu, Centrów Usług Wspólnych, czy też kontroli zarządczej.
Do podstawowego zakresu obowiązków skarbnika należą jednak przede wszystkim sprawy związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową – część budżetowa. Chociaż w tej materii od kilku nie było istotnych zmian (ustawodawca zaniechał – przynajmniej na chwilę obecną – prac nad kontrowersyjnymi zmianami w zakresie limitu spłaty zobowiązań ), to nadal stosowanie przepisów dotyczących planowania i prognozowania sprawia problemy. Dotyczy to np.:

obliczania wolnych środków;
szczególnych zasad wykonywania budżetu;
zakresu zgodności między budżetem a WPF;
pojęcia realistyczności WPF;
wyłączeń ze wskaźnika spłaty zobowiązań.

Publikacja pokazuje również w części „księgowej” najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowością budżetową, sprawozdawczością finansową oraz podatkami, z którymi to zagadnieniami musi zmierzyć się skarbnik JST, uwzględniając najnowsze zmiany w tym zakresie związane np.:

z nowym elementem sprawozdania finansowego jakim jest „Dodatkowa informacja i objaśnienia” (obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej wynika z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego rachunkowości budżetowej),
zmianami w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu (zmiany wprowadziło ww. rozporządzenie dotyczące rachunkowości budżetowe),
księgowaniem VAT, czy też mechanizmem podzielonej płatności VAT.

Szereg obowiązków i uprawnień skarbnika JST związanych jest bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki finansowej. Opisane one zostały w części „gospodarka finansowa”. W tej części publikacja zwraca uwagę na zmiany w stanie prawnym mające istotne znaczenie dla gromadzenie dochodów, dokonywania wydatków i realizacji zadań publicznych.
Dotyczy to np.:

spraw oświatowych (w tym zakresie od 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła nowe zasady, m.in. w zakresie refinansowania między gminami wydatków z tytułu dotacji udzielonych na rzecz jednostek oświatowych realizujących zadania z zakresu opieki przedszkolnej i subwencji jako źródła dochodu JST),
kwestii umarzania należności cywilno-prawnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (od 28.4.2017 r. weszły w życie zmiany w zasadach udzielania ulg w ww. zakresie ustalonych w przepisach FinPubU).

W tej części opisane zostały również:

kontrasygnata,
zasady planowania i prognozowania wydatków z tytułu udzielonych przez JST gwarancji i poręczeń;
zasady szacowania wartości zamówień na usługi finansowe, jak również
reguły odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Książka skierowana jest do skarbników gmin, powiatów i województw.

Informacje dodatkowe

Waga 940 g
Wymiary 165 × 238 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

550

ISBN

978-83-812-8418-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.