Promocja!

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz / (Dostępny)

143,20 

Katarzyna Leśkiewicz

Opis

Kompleksowe omówienie ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 ze zm.).
Komentarz zawiera aktualny stan prawny, uwzględnienia najnowsze orzecznictwo i dorobek doktryny prawniczej, a także zmiany wynikające z:

ustawy z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873), ułatwiającej realizację obowiązku utrzymania funkcjonalności obiektów infrastruktury krytycznej;
ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1677), wprowadzającej procedurę przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcji lub udziałów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa na rzecz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

W Komentarzu omówiono następujące zagadnienia:

przepisy ogólne – w tym: zakres przedmiotowy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, pojęcie państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, powierzenie wykonywania prawa własności Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tym: przejęcie praw i obowiązków przez KOWR wynikających z wykonania prawa własności, wygaśnięcie zarządu ustanowionego na państwowych nieruchomościach rolnych, zmiana warunków władania mieniem, przekazanie nieruchomości do Zasobu;
gospodarka finansowa Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tym: prowadzenie rachunkowości, kwestie związane z rachunkiem Funduszu Pracy, zmiany planu finansowego Zasobu, możliwość zaciągania kredytów, udzielanie poręczeń i gwarancji kredytowych przez KOWR;
gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tym: formy gospodarowania Zasobem, przekazanie przez KOWR nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, utworzenie ośrodka produkcji rolniczej, administrowanie mieniem;
sprzedaż i nabywanie nieruchomości – w tym: sporządzenie wykazu sprzedawanych nieruchomości, warunki dopuszczające sprzedaż nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu nieruchomości Zasobu i licytacja, przekazanie nieruchomości na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną, ustalenie ceny nieruchomości, rozłożenie spłaty należności na raty;
trwały zarząd – w tym: decyzja o przekazaniu w trwały zarząd i jego wygaśnięcie;
oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania mające formę np. dzierżawy czy najmu;
gospodarka mieszkaniowa i socjalna – w tym: sprzedaży najemcom wchodzących w skład Zasobu budynków wraz z niezbędnymi gruntami, przekazanie urządzeń spółdzielni mieszkaniowej, prawo dalszego zamieszkiwania najemców domów i lokali mieszkalnych przejętych do Zasobu, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Komentarz przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz regulacji powiązanych (np. pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).
Ponadto będzie ona przydatna adwokatom, radcom prawnym, sędziom, aplikantom zawodów prawniczych, studentom, a także wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Waga 400 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Dostępny

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

328

ISBN

978-83-8198-460-7

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.