Promocja!

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Dostępność: Końcówka nakładu

149,25 

Wojciech Hasik Bartłomiej Nita

SKU: 93100 Kategoria:
Format

B5

Wydanie

1

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2018

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

892

Opis

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. „Podjęta problematyka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień z zakresu rachunkowości (…). Recenzowana książka stanowi kompendium informacji na temat sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji MSSF. Niewątpliwą zaletą publikacji jest zakres prezentowanych zagadnień – książka kompleksowo opisuje wszystkie tematy z zakresu rachunkowości, które objęte są obecnie regulacjami MSSF/MSR. I ta cecha wyróżnia książkę na tle innych dostępnych publikacji z zakresu MSSF. Ponadto rozważania objęte poszczególnymi rozdziałami wzbogacone zostały przykładami liczbowymi, dzięki którym czytelnik może lepiej zrozumieć złożoną i skomplikowaną treść regulacji (…) Mam głębokie przekonanie, że książka będzie stanowiła bardzo przydatną pomoc w zrozumieniu złożonych regulacji MSSF”. Z recenzji prof. Małgorzaty Rówińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    Autorzy porządkują wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące MSSF w sześciu częściach: Wprowadzenie dotyczące zakresu regulacji, koncepcji i struktury sprawozdań finansowych w ujęciu MSSF Sprawozdawczość sytuacji finansowej Sprawozdawczość wyników (dokonań) Sprawozdawczość jednostek powiązanych Sprawozdawczość w różnych branżach Szczególne zagadnienia sprawozdawczości, w tym polityka rachunkowości    W pracy znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak: harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w skali globalnej; korzyści ekonomiczne w definiowaniu aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów; wycena aktywów niematerialnych i wartości firmy na moment ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy; przekształcenie umów leasingowych na dzień wejścia w życie MSSF 16; ujęcie początkowe i późniejsza wycena skutków umów leasingowych; wycena nieruchomości inwestycyjnych na moment ujęcia w księgach i na późniejszy moment sprawozdawczy; wycena zapasów na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; wycena instrumentów finansowych na moment ujęcia w księgach; kryteria kwalifikujące do rachunkowości zabezpieczeń; pierwsze zastosowanie MSSF 9; wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży na moment ujęcia w księgach i na dzień bilansowy; prezentacja i ujawnianie informacji na temat rezerw, zobowiązań i aktywów warunkowych; ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat: krótkoterminowych świadczeń pracowniczych, innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy; ujmowanie, wycena i ujawnianie świadczeń po okresie zatrudnienia; ujmowanie i usunięcie z ksiąg kapitałów własnych; alokacja ceny transakcyjnej według MSSF 15; moment identyfikacji kosztów w odniesieniu do przychodów jednostki; prezentacja przepływów z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej i finansowej; identyfikacja segmentów operacyjnych i sprawozdawczych; ujęcie, wycena i rozliczanie dotacji rządowej i pomocy rządowej; płatności na bazie akcji i zysk przypadający na jedną akcję; prezentowanie i ujawnianie podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję; prezentacja i ujawnienia skutków relacji pomiędzy podmiotami w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym; połączenia jednostek gospodarczych; metody konsolidacji sprawozdań oraz warunki ich stosowania; metoda praw własności oraz rachunkowość jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym; wspólne ustalenia umowne – identyfikacja momentu uzyskania i utraty współkontroli; wycena aktywów biologicznych i innych produktów rolniczych; zasady ujmowania, wyceny, rozpoznawania utraty wartości odroczonych sald w działalności regulowanej; utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych; ujawnianie informacji dotyczących umów ubezpieczenia; leasing w sprawozdaniu finansowym; ryzyko działalności bankowej i jego wpływ na sprawozdanie banku; wartości szacunkowe i ich zmiany w sprawozdaniu finansowym; korekty i ujawnienia błędów; podstawowe zasady sporządzania pierwszego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF; dobrowolne wyłączenia z retrospektywnego stosowania MSSF; waluta funkcjonalna a waluta prezentacji sprawozdań finansowych; sprawozdanie finansowe oparte na metodzie kosztu historycznego i aktualnej cenie nabycia; identyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań z tytułu podatku odroczonego; ustalenie podatku odroczonego, wycena aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego na moment bilansowy. W publikacji znajdziesz również praktyczne przykłady pozwalające zrozumieć wagę danego zagadnienia i jego wpływ na praktykę gospodarczą. Odwołano się również do przykładów ze sprawozdań finansowych konkretnych spółek.    Opracowanie zostało napisane przez cenionych ekspertów z zak

Stan prawny

15 października 2018 r.

ISBN

978-83-8124-963-8

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Końcówka nakładu

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping Cart
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights