Promocja!

Samorząd Terytorialny – Nr 1-2/2021 / Dostępność:

99,00 

Hubert Izdebski

SKU: 144573 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

ARTYKUŁY Rafał BudziszO potrzebie zmian przepisów dotyczących statutów jednostek samorządu terytorialnego, str. 7 Jakub H. SzlachetkoTezy do ustawy o samorządzie metropolitalnym. Przyczynek do dyskusji o brakującej reformie , str. 16 Sławomir OwczarczukJak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli , str. 35 Magdalena Małecka-ŁyszczekWhistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej , str. 54 Joanna SmarżSamorząd zawodowy jako wyraz decentralizacji władzy publicznej , str. 62 Jarosław CzerwPozycja prawna sekretarza gminy w Polsce – wnioski de lege ferenda , str. 75 Artur PytelMechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego , str. 85 Agata WesołowskaDoradcy zawodowi: pasjonaci czy technokraci? Etyka doradcza w świetle badań w wybranych toruńskich instytucjach rynku pracy , str. 102 Mirosław GdeszMechanizm opóźnionego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , str. 112 Bogumił PahlPotwierdzanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) umów dzierżawy wywołujących skutki w sferze rolniczych ubezpieczeń społecznych , str. 125 Agnieszka Korzeniowska-PolakOrgany stanowiące jednostek samorządu terytorialnego jako podmioty rozpatrujące skargi, wnioski i petycje – postulaty de lege ferenda , str. 139 Przemysław SzustakiewiczRażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej , str. 151 ORZECZNICTWO Małgorzata GrześkówOdwołanie ze stanowiska kierownika jednostki samorządowej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2017 r. (II OSK 1449/17) , str. 159 Jakub WilkGranice upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2020 r. (I OSK 430/19), str. 165 RECENZJE I OMÓWIENIA Ewa ŁaźniewskaRecenzja książki Alicji Korenik, Smart Cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji, Warszawa 2019 , str. 173 SPRAWOZDANIA Aleksandra Pinkas„Rola nauki w realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce”. Sprawozdanie z webinarium z 24 listopada 2020 r. , str. 175 Emilia Gulińska, Samorząd terytorialny – dawniej i dziś”. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z 25 listopada 2020 r. , str. 179 Indeks rzeczowy publikacji w „Samorządzie Terytorialnym” w 2020 r. , str. 182 Indeks publikacji Autorów w „Samorządzie Terytorialnym” w 2020 r.  , str. 189 Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2020 r.  , str. 191

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W pierwszym numerze 2021 r. poruszane są takie tematy jak:   Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego?– wnioski po kontroli Najwyższej Izby KontroliSławomir Owczarczuk Najwyższa Izba Kontroli dokonała – po raz pierwszy – oceny procesu centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie terytorialnym. Według niej skontrolowane jednostki zapewniły realizację nałożonych zadań, jednak przy specyfice unijnego i krajowego systemu VAT, rozbieżnościach orzecznictwa podatkowego, braku interpretacji ogólnych, niestosowaniu zasady in dubio pro tributario oraz braku adekwatnego nadzoru podatkowego – podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania okazały się w wielu przypadkach niewystarczające do zapewnienia prawidłowej obsługi scentralizowanych rozliczeń VAT. Stan ten, jak wykazała kontrola NIK, wymaga zasadniczej poprawy. Prezentowany artykuł wskazuje obszary ryzyka podatkowego, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę oraz działania, jakie należy podjąć, aby prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego. Przedstawione spostrzeżenia i wnioski zostały sformułowane na kanwie opublikowanej przez NIK 13.08.2020 r. informacji o wynikach kontroli, z uwzględnieniem analizy dogmatycznoprawnej, poglądów doktryny, orzecznictwa podatkowego oraz stosowanych praktyk.   Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnegoArtur Pytel Artykuł ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych dających radnym gwarancję zachowania stosunku pracy i wykonywania funkcji radnego. Ponadto autor diagnozuje kolizję, jaka zachodzi pomiędzy prawami pracownika pełniącego funkcję radnego a obowiązkami i ograniczeniami pracodawcy zatrudniającego taką osobę. W opracowaniu autor dokonuje zatem charakterystyki zagadnień dotyczących problematyki przywrócenia radnego do pracy po wygaśnięciu jego mandatu; obowiązku radnego brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany; obowiązku pracodawcy zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy; zgody rady gminy na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego; warunków jakie musi spełniać uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; uzasadnienia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; prawnych skutków niepodjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy radnego bądź jej odmowy; roszczeń przysługujących radnemu na wypadek wypowiedzenia lub rozwiązania jego stosunku pracy bez uzyskania zgody rady gminy, a także okresu obowiązywania ochrony wynikającej z treści art. 25 ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.   Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznejPrzemysław Szustakiewicz Dostęp do informacji publicznej stanowi konstytucyjne prawo obywateli służące realnej kontroli władz publicznych. Informacja publiczna, aby spełniać swoje funkcje kontrolne, powinna być udostępniona jak najszybciej. Środkiem ochrony szybkości udzielenia informacji publicznej jest możliwość zaskarżania bezczynności lub przewlekłości postępowania w zakresie udostępniania danych do sądów administracyjnych. Autor zauważa, że orzecznictwo sądowe dość płynnie określa granicę pomiędzy przewlekłością i bezczynnością w sprawach z zakresu udostępnienia informacji publicznej. Nie budzi jednak wątpliwości sądów, że zbyt długi czas udzielania informacji, uporczywość organu w zakresie nieudostępniania danych oraz ignorowanie wniosku dowodzą, że prawo dostępu do informacji publicznej zostało naruszone w sposób rażący.   "Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r. Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna – prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego – marketing, wizerunek, marka.

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.