Promocja!

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym / Dostępność: Mało

96,75 

Mateusz Tchórzewski

SKU: 89074 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format

A5

Wydanie

1

Medium

Książka papier

Rodzaj
Rok publikacji

2018

Spis treści
Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka

twarda

Liczba stron

276

Opis

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wywierają zasadniczy wpływ na konstrukcję i funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych. W monografii znajdziesz usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Jest ona cenną pomocą w procesie interpretowania i tworzenia przepisów prawa w zakresie objętej przedmiotową tematyką.    W książce odnajdziesz również: autorski wzorzec przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, analizę poszczególnych przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od osób prawnych, uwagi o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda przy uwzględnieniu autorskiego modelu przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, analizę dorobku judykatury sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości z omawianego zakresu.    Autor omawia m.in.: typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, zidentyfikowanie i przyporządkowanie poszczególnych typów przychodów odpowiadającym im metodom regulacji, przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej i pośredniej dyspozycji ustawodawcy, przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce, przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki, odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania.    Adresaci:Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, pracowników administracji państwowej oraz menadżerów różnych szczebli. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a także polityków zainteresowanych problematyką finansów publicznych, stanowiąc cenną pomoc w procesie stanowienia prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa podatkowego, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa, administracji, rachunkowości i ekonomii.

Stan prawny

1 czerwca 2018 r.

ISBN

978-83-8124-832-7

Wersja publikacji

Książka papier

Dostępność

Mało

DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.