Promocja!

Przegląd Prawa Handlowego – Nr 4/2021 344 / Dostępność:

60,00 

SKU: 149183 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Dominika Wajda, Paweł TymczyszynKilka uwag na temat protokołów z posiedzeń rad nadzorczych spółek kapitałowych, str. 4 Przemysław DrapałaKumulacja kar umownych – zagadnienia konstrukcyjne , str. 8 Michał PełczyńskiDokumenty spółki (art. 219 § 4 i art. 382 § 4 k.s.h.) – analiza pojęcia w kontekście struktur holdingowych , str. 17 Marlena PecynaRozliczenia wynikające z umów o finansowanie i realizację projektów badawczych, zawartych z Narodowym Centrum Nauki – wybrane problemy prawne , str. 23 Jacek KołaczDopuszczalność dokonania przez wspólników zmiany ogłoszonego planu podziału spółek – głos w dyskusji , str. 30 Paulina Bąk, Tomasz RutkowskiZakres ochrony wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością , str. 35 Łukasz WęgrzynowskiWadliwość umowy kredytu frankowego , str. 41 Marcin Aleksander FaronUmieszczanie znaku towarowego na towarach eksportowych w prawie polskim oraz chińskim , str. 52

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

 W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego szczególnie polecamy: Wadliwość umowy kredytu frankowegoŁukasz Węgrzynowski Sprawy frankowe od wielu lat stanowią źródło licznych trudności dla praktyki orzeczniczej. Dopiero pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie ukształtowało się stanowisko, że te umowy kredytowe zawierają niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), co może stanowić podstawę dla roszczeń kredytobiorców. Nie załatwiło to wszystkich problemów, wręcz przeciwnie, pojawiły się kolejne wątpliwości. W publikacji zostanie omówione jedna z nich – charakterystyka wadliwości umowy kredytu frankowego. Ta problematyka ma ogromne znaczenie praktyczne, zawiera w sobie również interesujące zagadnienia merytoryczne. Skłania zarówno do bliższego przyjrzenia się sankcji bezskuteczności abuzywnej i nieważności, wyjaśnienia wzajemnych relacji między nimi, jak i przyswojenia zasad stosowania konstrukcji wywodzących się z prawa unijnego. Umieszczanie znaku towarowego na towarach eksportowych w prawie polskim oraz chińskimMarcin Aleksander Faron Zawieranie w międzynarodowych transakcjach handlowych umów OEM ( Original Equipment Manufacturer), których realizacja polega m.in. na nałożeniu znaku towarowego na towar eksportowy, rodzi pytanie odnośnie do kwalifikacji czynności polegających na umieszczaniu znaku towarowego na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie w celu eksportu jako używania znaku towarowego. Działania te dotyczą zarówno zagadnienia używania znaku towarowego, jak i naruszenia prawa ochronnego na cudzy znak towarowy. Problem jest istotny zwłaszcza w tych państwach, w których nie uregulowano tej materii w ustawie. Zależnie bowiem od podejścia sądu orzekającego umieszczenie znaku towarowego na towarze eksportowym może być rozumiane jako używanie znaku towarowego bądź nie. Odpowiedź na to pytanie w istocie zaś przesądza, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego. W artykule zaprezentowano konstrukcję umowy OEM na gruncie prawa znaków towarowych oraz przybliżono rozwiązania normatywne w zakresie umieszczania znaku towarowego na towarze eksportowym w prawie polskim oraz chińskim. Dobór porównywanego systemu prawnego podyktowany został utrzymującym się na wysokim poziomie zainteresowaniem w zawieraniu tego rodzaju umów z chińskimi producentami oraz odmiennościami w sposobie kwalifikowania nakładania znaku towarowego na towary eksportowe. Zakres ochrony wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąPaulina Bąk, Tomasz Rutkowski Przepisy Kodeksu spółek handlowych1 zawierają szereg regulacji, których celem jest ochrona praw wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Prawa wspólników mniejszościowych są chronione zarówno w trakcie ich uczestnictwa w spółce, jak i na etapie „wychodzenia” ze spółki. Czy jednak ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. gwarantowana przez polskiego ustawodawcę na każdym z tych etapów jest wystarczająca? Jeśli odpowiedź na tak postawione pytanie będzie negatywna, to należy się zastanowić, czy zasadne jest utrzymywanie obowiązujących regulacji, czy też może powinno się w tym zakresie sformułować postulaty de lege ferenda i wyposażyć wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. w nowe instrumenty ochrony. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.