Promocja!

ISBN

Original price was: 80,00 zł.Current price is: 60,00 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

Ogłoszenie konkursu PPH, str. 4 Bogusław SołtysKilka uwag i propozycji do kodeksowej regulacji nowego prawa holdingowego  , str. 5 Andrzej SzlęzakPolemicznie o maksymalnej wysokości kary umownej jako przesłance ważności jej zastrzeżenia  , str. 17 Konrad KohutekDyrektywa odszkodowawcza: w kierunku harmonizacji zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji  , str. 22 Karol RyszkowskiForma pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego , str. 33 Anna MatsiyeuskayaIstota organu kadłubowego w spółkach handlowych oraz spółdzielniach  , str. 39 Łukasz DrożdżowskiElektroniczna forma pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników , str. 45 Patrycja DolniakOdsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, terminy zapłaty i rekompensata za koszty odzyskiwania należności po 1.01.2020 r. , str. 50

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W styczniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego m.in.:   Patrycja DolniakOdsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, terminy zapłaty i rekompensata za koszty odzyskiwania należności po 1.01.2020 r. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, znana dotychczas jako ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stanowi akt prawny mający prowadzić do ograniczenia opóźnień w zapłacie w obrocie gospodarczym. Jak wskazuje jednak praktyka, cel ten nie został dotychczas osiągnięty, a tzw. wymuszony kredyt kupiecki szczególnie niekorzystnie wpływa na działalność małych przedsiębiorców. Powyższe stanowiło asumpt do nowelizacji ustawy. Wprowadzone zmiany to nie tylko szereg nowych procedur administracyjnych, ale i rozwinięcie znanych już narzędzi w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić również dalsze ograniczenia swobody umów, regulując dopuszczalną długość ustalonych umownie terminów zapłaty, w szczególności w przypadku, kiedy jedną ze stron umowy jest duży przedsiębiorca. Trudno odmówić słuszności niektórym ze zmian, jednakże szereg z przyjętych rozwiązań nasuwa poważne wątpliwości.   Bogusław SołtysKilka uwag i propozycji do kodeksowej regulacji nowego prawa holdingowego Artykuł zawiera ocenę rozwiązań zawartych w projekcie nowego prawa holdingowego oraz analizuje ich przydatność jurydyczną. Zwraca uwagę na różne pozytywne i negatywne aspekty unormowania, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków prawnych oraz konsekwencji społeczno-gospodarczych. Godząc różne kolizyjne interesy zasługujące na ochronę oraz interes publiczny, wskazuje propozycje koniecznych zmian projektu. Autor jest bowiem zdania, że wymaga on korekty i przemodelowania niektórych rozwiązań.   Konrad KohutekDyrektywa odszkodowawcza: w kierunku harmonizacji zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji Opracowanie prezentuje oraz poddaje ewaluacji rozwiązania prawne, jakie przyjęte zostały w dyrektywie 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa odszkodowawcza). Chodzi tu m.in. o takie zagadnienia, jak sądowy nakaz ujawnienia dowodu (disclosure), dopuszczalność tzw. obrony passin-on, prejudycjalne znaczenie ostatecznych rozstrzygnięć krajowych organów antymonopolowych. Artykuł odnosi się także do kwestii nieobjętych regulacją dyrektywy odszkodowawczej (jak np. związek przyczynowy, właściwość sądu). Opracowanie zmierza do oceny, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakim stopniu prawodawca zrealizował cel stawiany przed wspomnianą dyrektywą, czyli uatrakcyjnienie i ujednolicenie mechanizmów prawnych służących dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez ofiary naruszeń prawa antymonopolowego.   Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights