Promocja!

ISBN

Original price was: 72,00 zł.Current price is: 54,00 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2019

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Monika Lewandowska, Adrian Stępień Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE? str. 12 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiZbycie budynku wzniesionego na cudzym gruncie – skutki w VAT str. 3 PRAKTYKA ZAWODOWA Adam Bartosiewicz  Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary? str. 6 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia KociakSplit payment – problemy interpretacyjnestr. 10 PODATKI Adam Mariański Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej str. 21Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz Czyżby sprawa „prewspółczynnika” w VAT wreszcie została zakończona? str. 31 Wojciech Dmoch Zasada pewności prawa a cienka kapitalizacja str. 41 Paweł Selera, Maria Supera-Markowska Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych str. 47 ORZECZNICTWO Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TSstr. 55 Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TSstr. 59 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukselistr. 62 Prenumerata PP str. 64 Monika Lewandowska, Adrian Stępień Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE? W dniu 26.02.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa ważne wyroki na gruncie dyrektyw unijnych: dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3.06.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa IRD – oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich – dalej dyrektywa PSD – w kontekście nadużycia prawa do zwolnień z podatku u źródła przewidzianych w tych dyrektywach. Tezy wyroków doczekały się w krótkim okresie różnych opinii: przełomowe, kamienie milowe, ważne czy rozczarowujące. Niewątpliwe jest, że wyroki TS zapadły w momencie, w którym temat nadużycia prawa podatkowego, oceny tzw. substancji biznesowej czy ułożenia w postępowaniu podatkowym relacji podatnik (płatnik) – organ podatkowy stanowi wyzwanie dla wielu międzynarodowych struktur i jest przedmiotem szeroko podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. Kształtujące się teraz orzecznictwo (w tym właśnie TS) jest więc niezbędnym elementem procesu zapewniania pewności i przejrzystości prawa podatkowego. Celem niniejszego artykułu jest analiza obu wyroków TS i wskazanie możliwych implikacji wydanych orzeczeń dla struktur międzynarodowych, w szczególności tych związanych z inwestycjami w Polsce, z uwzględnieniem wybranych aspektów obowiązujących od 1.01.2019 r. nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła. Początek strony dr Adam Bartosiewicz Podatek od sprzedaży detalicznej. Czy na pewno można już grać fanfary? Polski podatek od sprzedaży detalicznej miał zostać wprowadzony już kilka lat temu. Stosowanie przepisów dotyczących tego podatku jednak zawieszono z powodu podejrzenia ich niezgodności z przepisami unijnymi. Niedawno unijny sąd oddalił jednak skargę Komisji Europejskiej na Polskę, nie stwierdzając naruszenia przez przepisy dotyczące tego podatku unijnych regulacji odnoszących się do pomocy publicznej. Zdaniem autora nie oznacza to jednak automatycznie zgodności tych regulacji z prawem unijnym. Pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności. Początek strony dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej Od 1.01.2019 r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. podatku od wyjścia (exit tax). Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków został także nałożony na osoby fizyczne. Konstrukcja i sposób uregulowania nowego obciążenia budzą duże wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów. Przepisy ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – w zakresie tej daniny zostaną poddane analizie w zakresie zgodności z prawem UE, ale także w wybranym zakresie wskażę przykłady wielu wątpliwości interpretacyjnych. Przy czym, ze względu na ograniczoną objętość artykułu, nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów praktycznych. Początek strony dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz Czyżby sprawa „prewspółczynnika” w VAT wreszcie została zakończona? Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.05.2019 r., C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – dalej wyrok TS C-566/17, Związek Gmin – kończy długoletni dyskurs w sprawie stosowania tzw. prewspółczynnika w VAT. W Polsce interpretacja przepisów w tym obszarze podlegała w ostatnich latach dość istotnym zmianom, powodując niepewność prawną wśród podatników. Autorzy szczegółowo omawiają zasady stosowania prewspółczynnika, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu krajowego sprawy. Poddają również pod dyskusję ostatni element, który należy jeszcze rozwiązać z tego obszaru – kwestię nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych, w których niezgodnie z prawem unijnym stosowano prewspółczynnik. Początek strony dr Wojciech Dmoch Zasada pewności prawa a cienka kapitalizacja Zasady wynikające z art. 7 ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej ustawa zmieniająca z 2017 r. – dotyczące cienkiej kapitalizacji, które podatnicy są zobowiązani zastosować w stosunku do odsetek od pożyczek (kredytów) faktycznie uzyskanych przed 1.01.2015 r., naruszają bezpieczeństwo prawne rozumiane jako pewność, że rozpoczęte określone przedsięwzięcie będzie mogło być realizowane w pewnym okresie z bezpiecznym wykorzystaniem reguł prawnych, które obowiązywały wtedy, gdy rozpoczęto realizację tego przedsięwzięcia. Zachodzi zatem uzasadniona obawa, że przepis ten narusza zasadę pewności prawa, co oznacza, że jest sprzeczny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i tym samym narusza klauzulę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. Początek strony dr Paweł Selera, dr Maria Supera-Markowska Grupy podatkowe – koncepcje reformy ze szczególnym uwzględnieniem analizy porównawczej oraz aspektów międzynarodowych (1). Podatek dochodowy od osób prawnych W obrocie gospodarczym pomiędzy odrębnymi prawnie podmiotami mogą występować powiązania, które powodują, iż faktycznie podmioty te stają się pewną jednością pod względem gospodarczym. Prawo zarówno podatkowe, jak i bilansowe wielu państw – choć w zróżnicowany sposób – dostrzega specyfikę działalności takich podmiotów i przewiduje odpowiednie regulacje pozwalające ustalić zdolność podatkową takich podmiotów oraz ich wynik finansowy, przy uwzględnieniu ich wspomnianej jedności pod względem gospodarczym. Przedstawieniu tych zagadnień w kontekście propozycji reform polskiego systemu opodatkowania grup spółek – w kontekście prawa zarówno podatkowego, jak i bilansowego – poświęcona zostanie seria artykułów, zapoczątkowana niniejszym tekstem. Początek strony

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights