Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 7/2021 363 / Dostępność:

60,00 

SKU: 152264 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

TEMAT MIESIĄCABeata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz Gastronomia w starej matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, str. 16 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiZasady stosowania zwolnień i właściwych stawek w podatku od nieruchomości, str. 3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACH Dominik J. GajewskiPodatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym – III edycja. Studia podyplomowe SGH, str. 6 PRAKTYKA ZAWODOWAAdam BartosiewiczUstawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – nowy przedmiot opodatkowania?, str. 7 Adam RzepaExit tax. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, str. 10 PODATKIMonika LaskowskaPewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca tworzenia wartości, str. 23 Filip MajdowskiRecepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (1), str. 39 Anna Karczewska, Szymon Parulski Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski?, str. 48 ORZECZNICTWOKrzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TS, str. 55Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TS, str. 57AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Brukseli, str. 62Prenumerata PP, str. 64

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, potwierdził, że usługa gastronomiczna i dostawa gotowych posiłków i dań to nie to samo. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi już od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Rozstrzygnięcie TS jest istotne dla wielu polskich podatników, m.in. sprzedających tzw. fast foody, od wielu lat zastanawiających się czy realizowane przez nich czynności każdorazowo stanowią usługi restauracyjne. Trybunał potwierdził, że sprzedaż fast foodów na wynos objęta jest niższą stawką VAT. W artykule pt. Gastronomia w „starej” matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przedstawiono uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku C-703/19 oraz opinię co do ich wpływu na konieczność ewentualnego zrewidowania podejścia do interpretowania przedmiotowego zagadnienia z uwzględnieniem „starej” i „nowej” matrycy stawek.     Lekturze polecam także artykuł prezentujący wybrane orzecznictwo sądów krajowych państw Unii Europejskiej wydanych po wyrokach TS w sprawach duńskich z 2019 r. Odnoszą się one do możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła przy wypłatach odsetek lub dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywy 2003/49/WE i 2011/96/UE.  Wyroki te wywarły ogromny wpływ na sposób stosowania unijnych dyrektyw podatkowych przewidujących zwolnienie z podatku u źródła dla pasywnych płatności takich jak dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne. Artykuł pt. Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? stanowi rozwinięcie tez zaprezentowanych przez autora podczas webinarium zorganizowanego przez International Fiscal Association, oddział Polska w październiku 2020 r., a także uzupełnienie debaty prowadzonej na łamach „Przeglądu Podatkowego” odnośnie do wyroków w sprawach duńskich. W sierpniowym numerze czasopisma zostanie opublikowana jego druga część.     Edukacyjny charakter ma również artykuł dotyczący prowadzonych na arenie międzynarodowej prac nad wdrożeniem nowego "globalnego" systemu opodatkowania dochodów wygenerowanych z działalności podmiotów międzynarodowych. Wskazano w nim dlaczego dotychczasowy system podziału według zasady arm's length nie funkcjonuje prawidłowo w niektórych branżach – a mianowicie w tych rodzajach działalności, które wykorzystują element "cyfrowy". W artykule pt. Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca tworzenia wartości omówiono kwestie konieczności uzgodnienia nowych zasad pewności podatkowej w obrocie międzynarodowym wobec wyzwań związanych z gospodarką cyfryzujacą się. Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfryzującej się wypracowywane przez OECD obejmują zmiany dotyczące miejsca tworzenia wartości dla celów podatku dochodowego od korporacji międzynarodowych. Dotychczas ugruntowane podejście podażowe do tworzenia wartości oparte na tradycyjnych czynnikach produkcji znajdowało potwierdzenie w zasadzie arm’s length. Jednak w gospodarce cyfryzującej się konieczne są nowe zasady opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych, które tworzą wartość w inny sposób, uczestnicząc w życiu ekonomicznym państw-rynków bez konieczności ich fizycznej obecności w tych państwach.      O akcyzie pisać, by zaciekawić, jest trudno. Tym chętniej rekomenduję artykuł pt. Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski? przedstawiający rozwiązania obowiązujące w Niemczech, ale i zasady dobrej legislacji. Projekt nowelizacji niemieckiej ustawy o podatku od wyrobów tytoniowych powinien stanowić wzór dla zmian przepisów podatkowych, nie tylko akcyzowych, w Polsce. Zmiany te bowiem zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony legislacyjnej, jak i od strony uzasadnienia ekonomiczno-społecznego. Tam, gdzie sytuacja nie wymaga istotnej zmiany, projekt zakłada stopniowe korekty, ale w sytuacji szczególnej, tj. wprowadzenia opodatkowania wyrobów nowatorskich, projekt za jednym posunięciem dokonuje niezbędnej i całościowej zmiany traktowania podatkowego. Zakłada ponadto wielomiesięczne vacatio legis, rzadko spotykane w polskiej praktyce podatkowej, a co więcej – dokonuje zmian na najbliższe pięć lat. Mapa drogowa w opodatkowaniu wyrobów tytoniowych zapewni po raz kolejny nie tylko stały wzrost dochodów budżetowych w Niemczech, ale również zabezpieczy przed rozrostem szarej strefy. Wprowadzenie takiej kultury legislacji podatkowej w Polsce byłoby rewolucją, której ofiarami mogliby zostać jedynie doradcy podatkowi, którzy teraz są rozpieszczani ciągłymi i niedopracowanymi zmianami wszystkich przepisów podatkowych.     Wydawać się mogło, że w zakresie opodatkowania czynności

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.