Promocja!

ISBN

66,75 

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

TEMAT MIESIĄCAHanna LitwińczukNowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółek, str. 5 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiPodatkowe aspekty pomocy humanitarnej dla Ukrainy, str. 3 PODATKI Wojciech Majkowski, Maciej SawczukNowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych, str. 16Karolina FiguraWIS to solistka, str. 27Tomasz Jakubiak vel WojtczakMilczenie w praktyce prawa podatkowego, str. 37 ORZECZNICTWO Błażej KuźniackiBłędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, str. 47Iwona KaczorowskaPrzegląd orzecznictwa SA, str. 59 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIFilip MajdowskiAktualności z Brukseli, str. 62Prenumerata, str. 64

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Drodzy Czytelnicy, większość działań reorganizacyjnych spółek, takich jak połączenia, podziały, wymiany udziałów, jest neutralna podatkowo, a obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą osiągnięcia przez wspólnika lub spółkę zysku z tytułu zbycia udziałów. Od 2022 r. obowiązują nowe regulacje uszczelniające dotychczasowe przepisy w zakresie neutralności podatkowej restrukturyzacji spółek, z tym że w przeważającej mierze mających charakter transgraniczny. Niestety nie są one czytelne, tym bardziej cenny jest więc artykuł pt. Nowe regulacje podatkowe dotyczące transgranicznej restrukturyzacji spółek, w którym Autorka adaptuje te przepisy na rzeczywiste przypadki, odtajniając ich tajemnicze brzmienie. Przy zdarzeniach transgranicznych jedna ze spółek biorących udział w zdarzeniu restrukturyzacyjnym nie będzie polskim rezydentem podatkowym, a jeśli jest nim spółka przejmująca, to od zastosowanego przez nią rozwiązania w odniesieniu do wyceny przekazanych aktywów i pasywów będzie zależało, czy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym skorzysta z możliwości nieopodatkowania na dzień zaistnienia zdarzenia. W związku z tym nowe unormowania mają na celu określenie wariantowe opodatkowania spółki będącej polskim rezydentem. Ponadto określają one sposób wyceny majątku, gdy spółka będąca polskim rezydentem podatkowym jest spółką przejmującą. Przedmiotem analizy są trzy rodzaje transgranicznych restrukturyzacji: wniesienie aportu, połączenie i podział spółek z punktu widzenia skutków podatkowych dla spółki będącej polskim rezydentem podatkowym, a także jej wspólników obejmujących udziały (akcje) spółki przejmującej. W kolejnym artykule analizujemy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatkowo ograniczający możliwość rozliczania straty w przypadku wystąpienia niektórych transakcji restrukturyzacyjnych. Autorzy artykułu pt. Nowe przepisy ograniczające rozliczenie straty w przypadku działań reorganizacyjnych wskazują na wątpliwości, jakie powoduje to unormowanie, oraz dotychczasową praktykę organów podatkowych i pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej materii. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p. został dodany z dniem 1.01.2021 r. Regulacja ta w istotny sposób wpływa na konsekwencje podatkowe m.in. transakcji przejęć spółek kapitałowych, ponieważ ogranicza możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą po dokonaniu przejęcia innej spółki swoich strat podatkowych z lat wcześniejszych. Z tego powodu ważne jest doprecyzowanie, jak należy rozumieć te stosunkowo nowe przepisy antystratowe. Celem artykułu jest przede wszystkim przedstawienie przebiegu procesu legislacyjnego nowych przepisów, wskazanie na wątpliwości interpretacyjne, które były sygnalizowane jeszcze przed ich wejściem w życie, zebranie i omówienie aktualnego orzecznictwa sądów i organów podatkowych w zakresie stosowania nowego przepisu, próba przedstawienia wniosków ogólnych na podstawie rocznego doświadczenia w stosowaniu nowych regulacji, które będą mogły stanowić dobre praktyki w ramach ich stosowania przez podatników. Polacy spontanicznie pomagają Ukrainie. Wspierają poszkodowanych wojną zarówno rzeczowo, jak i finansowo. Czy mogą liczyć na preferencje podatkowe? Jak rozliczać udzieloną pomoc? Również te zagadnienia omawiamy w majowym numerze czasopisma, w artykule pt. Podatkowe aspekty pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Warto także przeczytać artykuł pt. WIS to solistka o dość samolubnej solistce, jaką jest wiążąca informacja podatkowa. Podatnik występujący o wydanie wiążącej informacji stawkowej liczy, że otrzyma decyzję, z której dowie się, jak został sklasyfikowany towar (usługa) oraz jaką stawkę VAT ma obowiązek stosować. Czasami jednak postępowanie organu podatkowego kończy się niewydaniem WIS z uwagi na mnogość, tj. istnienie dwóch lub więcej towarów / usług / świadczeń kompleksowych opisanych we wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Tymczasem – zgodnie z przepisami prawa – decyzja WIS może obejmować wyłącznie jeden towar albo jedną usługę lub jedno świadczenie kompleksowe. Wiążąca informacja stawkowa to dość samolubna solistka, która nie lubi występować w towarzystwie wielu towarów / usług / lub świadczeń kompleksowych. Publikujemy również częściowo krytyczną glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.08.2021 r., w którym Sąd przeprowadził wykładnię koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zdaniem autora glosy pt. Błędna wykładnia koncepcji beneficial ownership na gruncie polsko-meksykańskiej umowy o UPO wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi NSA słusznie rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika, umożliwiając zastosowanie korzyści podatkowej z art. 12 ust. 2 polsko-meksykańskiej umowy o UPO w postaci zastosowania zredukowanej 10-procentowej stawki podatku u źródła (WHT) w Polsce od należności licencyjnych (tantiemy). Niemniej jednak rozstrzygnięcie to zostało opar

Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights