Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 11/2021 367 / Dostępność:

60,00 

SKU: 158690 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

TEMAT MIESIĄCAJowita PustułKwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą , str. 12 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCHDariusz M. MalinowskiWarunki stosowania 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów rozpoczynających działalność  , str.3 PROFESJONALIŚCI O PODATKACHDagmara Dominik-OgińskaI Wrocławskie Forum Podatkowe – zapowiedź  , str.6Anna Pęczyk-Tofel, Sławomir Pilarczyk, Michał Wielec„Pięć lat klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w Polsce” – raport CRIDO  , str. 7 PRAKTYKA SKARBOWATomasz Janicki, Natalia Kociak-JanickaMiejsce dostawy towarów i jego skutki dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług  , str.10 PODATKISzymon Parulski, Wojciech KrokPakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski  , str. 19Przemysław Szymczyk, Jeremiasz KalusPreferencje podatkowe dla strategicznych inwestorów przewidziane w Polskim Ładzie. Analiza prawno-porównawcza wybranych rozwiązań  , str. 25Jacek Wojtach, Paweł Wyciślik Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne  , str. 36 ORDYNACJA PODATKOWALucyna KaligowskaInstrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych  , str.42 ORZECZNICTWOIwona KaczorowskaPrzegląd orzecznictwa SA  , str. 50Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TS  , str. 53Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TS  , str. 55 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELIFilip MajdowskiAktualności z Brukseli  , str. 62Prenumerata PP  , str.64

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Drodzy Czytelnicy, osoby fizyczne wynajmujące swoje nieruchomości niejednokrotnie mają wątpliwości, do którego źródła przychodów zaliczyć otrzymywany czynsz. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, kiedy należy uznać, że czynsz jest związany z tzw. najmem prywatnym objętym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., a w jakich okolicznościach należy go zaliczać do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ kryteria pozwalające na odróżnienie najmu prywatnego od najmu będącego przejawem działalności gospodarczej nie są jasne, organy podatkowe często kwestionują przyjęty przez podatników sposób rozliczeń. W dniu 24.05.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął przełomową uchwałę, która może ułatwić wynajmującym dokonywanie właściwej kwalifikacji przychodów z najmu. NSA orzekł, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze powinny być zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. – chyba że przychody te dotyczą składników majątkowych mienia osoby fizycznej, które zostały przez nią wprowadzone do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Uchwałę tę omawiamy w artykule pt. Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą stanowiącym temat miesiąca listopadowego numeru "Przeglądu Podatkowego".     Z kolei w długo oczekiwanym przez biznes wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.09.2021 r., C-855/19, Trybunał uznał, że przepisy, które wymagają zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski, są niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE. To niezwykle ważne dla branży paliwowej orzeczenie przedstawiamy również w kontekście jego oddziaływania w prawie krajowym, wraz z propozycjami de lege ferenda. W przypadku firm, które wpłaciły zaliczki, wyrok ten daje podstawę do wystąpienia do organów podatkowych o zwrot nadpłaty podatku bądź zwrócenia się z wnioskiem o wznowienie postępowania, jeżeli w ich sprawie zostało już wydane prawomocne rozstrzygnięcie. W przypadku przedsiębiorstw, które nie wpłaciły jeszcze zaliczek, orzeczenie stwarza możliwość uchylenia się od ich zapłaty. Artykuł pt. Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski analizuje konsekwencje przedmiotowego wyroku, zarówno dla poszczególnych podatników oraz płatników VAT, jak i dla polityki podatkowej Polski w zakresie walki z szarą strefą.     Pakiet zmian określany jako Polski Ład  wprowadza jedną z największych reform polskiego systemu podatkowego w ostatnich latach. Zawiera także propozycje zmian w już obowiązującej uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-Box). Wprowadza również ulgi na innowacje technologiczne (w tym ulgi na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników), ulgi rozwojowe (ulga konsolidacyjna i ulga na ekspansję), jak również tzw. Interpretację 590 (inaczej porozumienie inwestycyjne), będącą kumulacją kilku rozstrzygnięć w ramach jednego dokumentu (interpretacja indywidualna, opinia zabezpieczająca, Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa, uprzednie porozumienia cenowe – Advance Pricing Agreement), oraz specjalnie powoływane Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (investor desk) umożliwiające szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”. Celem artykułu pt. Preferencje podatkowe dla strategicznych inwestorów przewidziane w Polskim Ładzie. Analiza prawno-porównawcza wybranych rozwiązań są przybliżenie i analiza przedmiotowych korzyści. Te preferencje podatkowe zostały przedstawione z odwołaniem się do rozwiązań zagranicznych.     W listopadowym numerze wracamy także do często ostatnio podejmowanego zjawiska instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych. Od wielu lat toczyła się dyskusja o roli sądów administracyjnych w zwalczaniu tego zjawiska. Rozbieżności w tym zakresie usunęła ostatecznie uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r., I FPS 1/21. Artykuł pt.  Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych jest próbą odpowiedzi na pytanie – jak w świetle tej uchwały organy podatkowe mają wykazać, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie miało na celu jedynie doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.     Natomiast w artykule pt. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne zostały zaprezentowane aspekty podatkowe związane z wypłatą dywidendy pomiędzy polskimi spółkami kapitałowymi. Autorzy dokonali analizy przepi

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.