Promocja!

Przegląd Podatkowy – Nr 1/2023 381 / Dostępność:

76,44 

SKU: 398596 Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2023

Spis treści

TEMAT MIESIĄCA Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech MorawskiZnaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19 , str. 6 GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH Dariusz M. MalinowskiZbycie praw z umowy deweloperskiej, str. 3 PODATKI Przemysław Sołtysiak, Wojciech MajkowskiPolska spółka holdingowa – wybrane problemy podatkowe oraz zmiany od 1.01.2023 r., str. 14 Wiktor MarcinkowskiWprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków a zasada niedziałania prawa wstecz, str. 27 KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA Przemysław StolarskiDostęp organów KAS do informacji podatkowych – praktyczne problemy, str. 34 ORDYNACJA PODATKOWA Tomasz PiekielnikCharakter zobowiązania podatkowego powstającego w związku z wydawaniem przez Szefa KAS decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), str. 41 ORZECZNICTWO Iwona KaczorowskaPrzegląd orzecznictwa SA, str. 50 Krzysztof Lasiński-SuleckiPrzegląd orzecznictwa TS, str. 53 Ewa PrejsPrzegląd orzecznictwa TS, str. 55 AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI Filip MajdowskiAktualności z Bruksel, str. 62Prenumerata, str. 64

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

Drodzy Czytelnicy, wątek znaczenia prawa obcego przy zaliczaniu wydatku do kosztów uzyskania przychodów i zasadności powołania biegłego z zakresu prawa zagranicznego jest niezwykle interesujący. Autorzy glosy pt. Znaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19 krytykują stanowisko Sądu i są zdania, że w sytuacji zbycia udziałów czy akcji w spółce zagranicznej, to zagraniczne przepisy prawa spółek mogą mieć znaczenie w toku stosowania przepisów polskiego prawa podatkowego. W razie wątpliwości co do znaczenia zagranicznych przepisów, zasadne może być zatem powołanie biegłego co do prawa obcego. Bardzo praktyczny i mający szerokie zastosowanie w praktyce jest artykuł pt. Polska spółka holdingowa – wybrane problemy podatkowe oraz zmiany od 1.01.2023 r. Autorzy przybliżają treść przepisów obowiązujących od 1.01.2022 r., omawiają praktykę i wybrane problemy wynikłe z ich stosowania, a także komentują zmiany, które weszły w życie 1.01.2023 r. Od 1 stycznia znikają warunki związane ze strukturą holdingów oraz opodatkowanie 5% wartości dywidendy od spółek zależnych. Nowe przepisy mają zachęcać przedsiębiorców do tworzenia międzynarodowych struktur biznesowych z centralą w Polsce. Założeniem ustawodawcy było stworzenie korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorców do tworzenia grup kapitałowych i uatrakcyjnienie Polski jako miejsca do lokowania podmiotów holdingowych przez inwestorów zagranicznych. Pomimo pozytywnej oceny samej idei wprowadzenia rozwiązań przeznaczonych dla grup kapitałowych ustawodawca nie ustrzegł się jednak pewnych mankamentów, które uwidoczniły się w praktyce stosowania komentowanych regulacji. Odpowiadając na apele środowisk biznesowych i doradczych, postanowiono zatem dokonać kilku istotnych zmian, a przez to stworzono jednocześnie potencjalne nowe problemy wiążące się ze stosowaniem omawianych norm prawnych. Zobowiązanie podatkowe, z jakim mamy do czynienia w przypadku stosowania tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), nie powstaje z mocy prawa. Brak jest bowiem zdarzenia, z którym ustawa podatkowa (przepisy konstrukcyjne danego podatku) mogłaby wiązać powstanie tego zobowiązania. Jest ono więc powoływane przez organ podatkowy – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w dniu doręczenia decyzji wymiarowej. Dotychczasowa praktyka polegająca na używaniu w treści takich decyzji zwrotu „określa wysokość zobowiązania podatkowego” jest co prawda nieprawidłowa, lecz nie zmienia faktycznego – konstytutywnego – charakteru takich decyzji. Przybliża ją artykuł pt. Charakter zobowiązania podatkowego powstającego w związku z wydawaniem przez Szefa KAS decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR). Instytucja informacji podatkowych na żądanie jest znana i stosowana w praktyce organów administracji skarbowej od wielu lat. Odnoszące się do niej uregulowania znalazły swoje miejsce zarówno w ustawie – Ordynacja podatkowa, jak i w obowiązującej do marca 2017 r. ustawie o kontroli skarbowej. Wydawało się, że swoista implementacja dotychczasowych rozwiązań obowiązujących w analizowanej materii do regulacji prawnych normujących postępowanie nowej Krajowej Administracji Skarbowej jest tylko formalnością i zapewni niezachwianą kontynuację korzystania ze wskazanego instrumentu. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się jednak wiele wątpliwości co do zakresu jego stosowania, które zdają się wykluczać sens jego dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie. W artykule pt. Dostęp organów KAS do informacji podatkowych – praktyczne problemy przybliżono istotę instytucji informacji podatkowych jako bardzo istotnego instrumentu wykorzystywanego w działalności organów KAS, dokonując jednocześnie przeglądu orzecznictwa sądowoadministracyjnego odnoszącego się do przepisu art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Pokazano w szczególności zmianę linii orzeczniczej, jaka dokonała się w związku z nowelizacją tego przepisu w 2018 r. i spowodowała, że w obecnym kształcie prawnym uległa wypaczeniu istota analizowanego instrumentu, w związku z czym niezbędna jest w tej materii określona zmiana legislacyjna.   Co jeszcze przyniesie nowy rok? Rząd chce wprowadzić kolejny windfall tax. Po elektrycznym ma pojawić się gazowy. W styczniowym numerze czasopisma możemy tymczasem przeczytać o kwestii wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków a zasadzie niedziałania prawa wstecz. Przedmiotem artykułu pt. Wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków a zasada niedziałania prawa wstecz jest analiza dopuszczalności retroaktywnego wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 r. ceny niektórych surowców oraz towarów zaczęły gwałtownie rosnąć, a tym samym przedsiębiorstwa je sprzedające stały się beneficjentami nadzwyczajnego przychodu, na którego osiągnięcie nie miały wpływu. Na

Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.