Promocja!

Przegląd Prawa Publicznego – Nr 2/2024

Original price was: 99,00 zł.Current price is: 74,25 zł.

Na stanie

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2024

Spis treści

INSTYTUCJE PRAWA PUBLICZNEGOSławomir ZwolakW sprawie rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa., str. 7ADMINISTRACYJNE PRAWO MATERIALNEMarcin BiderPomoc Kościoła rzymskokatolickiego i samorządu terytorialnego uchodźcom z Ukrainy odpowiedzią na etyczny konflikt „wartości”. Wymiar prawnoadministracyjny., str. 23Zofia KasprzykCudzoziemcy w polskich szkołach. Prawnoadministracyjne wyzwania i problemy systemu oświaty w obliczu wojny w Ukrainie., str.  38Mateusz MaślankaOgraniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi pokrytymi śródlądowymi wodami płynącymi. , str. 52PRAWO KONSTYTUCYJNEEdyta TkaczykUtrata mocy obowiązującej zdania w przepisie prawnym jako wyraz realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego., str. 67PRAWO PROCESOWEPaweł GacekZrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w świetle nowelizacji przepisu art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. , str. 82PRAWO PODATKOWEDawid Daniluk, Aleksandra KrzywiecPodatkowe aspekty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez adwokata lub radcę prawnego. , str. 97PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJOlga ChodorowskaPróba uregulowania trybu przyznania odstępstwa od wymogu przeprowadzenia procedur oceny zgodności wyrobów medycznych przez polskiego ustawodawcę – uwagi na tle rozporządzenia 2017/745., str. 108W NASTĘPNYM NUMERZE, str. 123

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis

W LUTOWYM NUMERZE „PRZEGLĄDU PRAWA PUBLICZNEGO” REDAKCJA POLECA MIĘDZY INNYMI:   W sprawie rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa Sławomir Zwolak – doktor nauk prawnych, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, filia w Stalowej Woli   Artykuł porusza problematykę właściwego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa. Analiza tytułowego pojęcia, uwzględniająca regułę kontynuacji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewnienie ładu przestrzennego oraz prawa do zabudowy nieruchomości, prowadzi do szerokiej interpretacji dobrego sąsiedztwa. Przyjęte rozumienie niewątpliwie realizuje interes inwestora, przejawiając się w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w ten sposób, że właściwy organ będzie rozstrzygać wszelkie powstałe wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora, respektując zasadę wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego.   Pomoc Kościoła rzymskokatolickiego i samorządu terytorialnego uchodźcom z Ukrainy odpowiedzią na etyczny konflikt „wartości”. Wymiar prawnoadministracyjny Marcin Bider – ksiądz doktor nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet w Siedlcach   Artykuł przedstawia analizę instytucjonalnej pomocy udzielanej w Polsce uchodźcom z Ukrainy jako formy odpowiedzi na etyczny konflikt „wartości”. Analiza opiera się przede wszystkim na zgromadzonym materiale źródłowym. Do podmiotów realizujących zadania pomocy są zaliczane z jednej strony osoby prawne i organizacje kościelne Kościoła rzymskokatolickiego, a z drugiej strony – jednostki samorządu terytorialnego. Analiza zawiera sugestie dotyczące dalszej współpracy oraz rekomendacje dla organów władzy centralnej w Polsce w kontekście realizacji zasady sprawiedliwości.   Cudzoziemcy w polskich szkołach. Prawnoadministracyjne wyzwania i problemy systemu oświaty w obliczu wojny w Ukrainie Zofia Kasprzyk – studentka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski   Wojna w Ukrainie pociągnęła za sobą rozmaite skutki, a jej reperkusje nie ominęły polskiego systemu oświaty. Po niemal dwóch latach od rozpoczęcia konfliktu należy zwrócić uwagę na wiele wciąż nierozstrzygniętych problemów związanych z funkcjonowaniem uczniów cudzoziemskich – zarówno ukraińskich, jak i pozostałych narodowości – w polskim szkolnictwie. Istotnym zagadnieniem są nieścisłości i luki prawne oraz problemy praktyczne, np. regulacje dotyczące nauczania języka polskiego czy funkcjonowania oddziałów przygotowawczych. Biorąc pod uwagę standardy wyznaczane przez prawo międzynarodowe oraz zgłaszane od lat sugestie ze strony organizacji pozarządowych, pojawia się konieczność wystosowania do ustawodawcy postulatów de lege ferenda.   W NUMERZE PONADTO: – Ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi pokrytymi śródlądowymi wodami płynącymi, Mateusz Maślanka – Utrata mocy obowiązującej zdania w przepisie prawnym jako wyraz realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Edyta Tkaczyk – Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w świetle nowelizacji przepisu art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Paweł Gacek – Podatkowe aspekty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez adwokata lub radcę prawnego, Dawid Daniluk, Aleksandra Krzywiec – Próba uregulowania trybu przyznania odstępstwa od wymogu przeprowadzenia procedur oceny zgodności wyrobów medycznych przez polskiego ustawodawcę – uwagi na tle rozporządzenia 2017/745, Olga Chodorowska

Stan prawny
ISBN
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

KodTowaru

NEP-0009:202402

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

PodglądDodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights