Promocja!

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

439,20 

Aleksander Jakubowski, Aleksander Leszczyński, Aleksandra Bocheńska, Jakub Kosowski, Janusz Roszkiewicz, Katarzyna Żywolewska, Krzysztof J. Kaleta, Marek Salamonowicz, Paweł Dańczak, Paweł Sobotko, Paweł Waszkiewicz, prof. UW, Piotr Pokorny, Piotr Sitniewski, Przemysław Iżycki, Tomasz Kocoł, Wojciech Białogłowski, Łukasz Kierznowski

Na stanie

SKU: 21441 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
Stan prawny: 8.3.2023 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawą z 13.1.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), które wchodzą w życie w maju, sierpniu i październiku 2023 r.
W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające z:

ustawy z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 212), która m.in. rozwinęła kompetencje senatu uczelni i Rady Doskonałości Naukowej, zmieniła zasady przyznawania stypendium socjalnego, uszczegółowiła eksternistyczny tryb przygotowywania rozprawy doktorskiej, dodała podstawy skreślania doktorantów szkół doktorskich,a także zmodyfikowała zasady nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego;
ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r.,poz. 2185), regulującej m.in. elektronizację procedury składania wniosków i pism,w tym z wykorzystaniem uczelnianych systemów teleinformatycznych obsługi studentów;
ustawy z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1117), umożliwiającej ministrowi nadawanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”;
ustawy z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232), doprecyzowującej okres przysługiwania świadczeń dla studentów, jak też wprowadzającej kredyt na studia medyczne i ułatwiającej utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

W Komentarzu przedstawiono następujące zagadnienia:

przepisy ogólne odnoszące się do komentowanej ustawy, w tym m.in.: zakres przedmiotowy, wyjaśnienie podstawowych pojęć, podmioty, które wchodzą w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
ewidencjonowanie, organizacja, funkcjonowanie uczelni, jej zadania, organy i ich uprawnienia oraz obowiązki, kwestie odnoszące się do jej struktury;
prowadzenie studiów, czyli np.: warunki tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, podział na formy (stacjonarne i niestacjonarne), program studiów, warunki przyjęcia na studia, zasady prowadzenia rekrutacji, warunki ukończenia studiów;
obowiązki i prawa studentów, takie jak: prawo do ubiegania się o stypendia, otrzymania kredytu studenckiego, do zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia czy do ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej;
samorząd studencki i organizacje studenckie – kwestie związane z tworzeniem i działalnością tych podmiotów;
pracownicy uczelni – ukazano definicję tego pojęcia, wymagania, które należy spełnić, aby zostać nauczycielem akademickim, jego prawa i obowiązki, kwestie dotyczące wynagrodzenia;
komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how;
federacje, które mogą być tworzone przez: publiczną uczelnię akademicką z publiczną uczelnią akademicką, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym, a także niepubliczną uczelnię akademicką z niepubliczną uczelnią akademicką;
stopnie i tytuły w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, tj.: doktor, doktor habilitowany, profesor;
ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej;
odpowiedzialność dyscyplinarna ponoszona przez nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów;
cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – w tym: podstawy prawne ich kształcenia, zatrudnianie, wydawanie dyplomu;
instytucje przedstawicielskie środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz organy pomocnicze ministra, którymi są: RGNiSW, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych; Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; PSRP; KRD, oraz kwestie związane z ich organizacją i działalnością;
systemy informatyczne szkolnictwa wyższego i nauki, które obejmują wskazane w ustawie bazy danych;
stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane są za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz sportowe;
finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz gospodarka finansowa uczelni – w tym zakresie wyjaśniono m.in. kwestie związane z algorytmami podziału środków finansowych, zasadami ich przyznawania;
pełnienie nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, którego przykładami są: stwierdzenie nieważności aktu uczelni niezgodnego z prawem, nakazanie założycielowi likwidacji uczelni niepublicznej czy nałożenie administracyjnej kary pieniężnej;
przepisy szczególne odnoszące się do uczelni: wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej;
przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Waga 1950 g
Wymiary 160 × 240 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8235-132-3

Liczba stron

1308

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.