Promocja!

Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe. Raportowanie transakcji grupowych

151,20 

Beata Rawa, Danuta Langer-Babicz, Ewa Ścierska, Jarosław F. Mika, Katarzyna Musialska

Opis

Podmioty powiązane w polskim systemie prawnym są określone bardzo szeroką definicją, która odnosi się do wywierania wzajemnego zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu. Na podmiotach tych spoczywają szczególne obowiązki takie jak postępowanie zgodnie z zasadą ceny rynkowej, która oznacza, że rozliczenia między podmiotami powiązanymi nie mogą znacząco odbiegać od warunków rynkowych. Niniejsza pozycja umożliwi lepsze zrozumienie tej tematyki.
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie problematyki podmiotów powiązanych, określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Pozycja nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu przepisów, ale również omawia podane zagadnienia w kontekście konkretnych sytuacji, co umożliwia czytelnikowi dokładne zapoznanie się z tematem także w ujęciu praktycznym.
W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

pojęcia podmiotów powiązanych, transakcji kontrolowanych i stosowania klauzuli rynkowości cen (kryteria identyfikacji, interpretacja organów podatkowych);
analiza metod weryfikacji cen transferowych (w tym metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysków i inne);
kompensata transakcji, cel jej dokonywania, omówienie kompensaty korzyści oraz dochodu;
analiza cen transferowych wraz z omówieniem sytuacji, w których powinna być sporządzana oraz grupowa dokumentacja cen transferowych (transakcje uwzględniane w dokumentacji, przesłanki sporządzenia);
raje podatkowe i omówienie zagadnień związanych z zagranicznym zakładem;
podatkowa grupa kapitałowa a obowiązek raportowania cen transferowych;
działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych w kontekście podmiotów powiązanych;
problematyka nieodpłatnego świadczenia – jego rynkowy charakter oraz konsekwencje;
obowiązki informacyjne: oświadczenie „Zarządu”, TPR, złożenie CBC-P lub zastępcze raportowanie CBC-R (kryteria obligujące, progi, podmioty obowiązane, informacje pomocne do złożenia, termin oraz sankcje za niedopełnienie obowiązku a także pozostałe obowiązki informacyjne);
analiza korzyści wartości niematerialnych (DEMPE) – omówienie przedmiotu oraz elementów analizy;
restrukturyzacja oraz pojęcie exit fee – obowiązki dokumentacyjne i informacyjne;
kompleksowe omówienie zagadnienia dokumentacji defence file;
procedura należytej staranności w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
uprzednie porozumienie cenowe (omówienie procedury, raportowania, wskazanie wad i zalet);
umowa o współdziałanie – wskazanie podmiotów mogących dołączyć do programu oraz korzyści z niego wynikających.

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki związanej z podmiotami powiązanymi, co szczególnie przydatne okazać się może dla podatników, którzy spełniają przesłanki zawarte w ustawie. Pozycja skierowana jest również do doradców podatkowych, adwokatów, a także radców prawnych, jak również wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Waga 470 g
Wymiary 145 × 205 mm
Dostępność

Nakład wyczerpany

Rok publikacji
Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

Liczba stron

390

ISBN

978-83-8235-812-4

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.