Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 4/2021 / Dostępność:

84,00 

SKU: 178799 Kategoria:

Opis

Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy należy do najbardziej spornych kwestii w prawoznawstwie. Autor analizuje kształtowanie się zasad takiej odpowiedzialności na tle ogólnych reguł odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku w wiodących europejskich porządkach prawnych: w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wbrew rozpowszechnionym w nauce prawa przekonaniom w dawnych systemach prawnych niemal zawsze odnajdujemy przynajmniej pewne instytucje odpowiedzialności państwa. Także nieodpowiedzialność za akty prawodawcze nie była niepodważalnym dogmatem, a pytanie o możliwość takiej odpowiedzialności stawiano od czasów średniowiecza.
Wydanie publikacji dofinansowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Waga 390 g
Wymiary 145 × 205 mm
Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Prawo do świadczenia wychowawczego dla siostry sprawującej rzeczywistą opiekę nad rodzeństwem. Prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci wnioskodawcy i złożenia wnioskuprzez inną osobę (omówienie: Jakub Wilk), str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 7 lipca 2021 r. (SKO 4318/347/21), str. 8Zwolnienie gruntów i budynków z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (omówienie: Krzysztof Okoń), str. 16Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 kwietnia 2021 r. (SKO 4011/159/21), str. 19Przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi – deklaratoryjny charakter decyzji (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 32Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 sierpnia 2021 r. (SKO 4213/1/21), str. 32Określenie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem podwyższonej stawki będącej następstwem nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości (komentarz: Mikołaj Darmosz), str. 36Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 28 lipca 2021 r. (SKO.FP/41.4/259/2021/7262), str. 39 WOJEWODOWIE Statut gminy – zakres przedmiotowy jego regulacji (omówienie: Tomasz Judecki), str. 45Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 marca 2021 r. (III OSK 60/21), str. 45Odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu (omówienie: Gabriel Węgrzyn), str. 58Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 r. (II OSK 494/20), str. 58 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Zmiany w budżecie (omówienie: Justyna Przedańska), str. 64Uchwała nr 154/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 29 kwietnia 2021 r., str. 65Uchwała nr 9/22/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 31 marca 2021 r., str. 67Absolutorium komunalne (omówienie: Justyna Przedańska), str. 69Uchwała nr 15 /2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 13 lipca 2021 r., str. 69Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 74Uchwała nr 102/VIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 25 marca 2021 r., str. 74Uchwała nr 129/X/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 21 kwietnia 2021 r., str. 78Uchwała nr 27/70/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 sierpnia 2021 r., str. 82Pomoc de minimis (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 85Uchwała nr 063/g284/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 8 kwietnia 2021 r., str. 85Wejście w życie uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego i utrata jego mocy obowiązywania (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 87Uchwała nr 26/68/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 30 lipca 2021 r., str. 87Podatki i opłaty lokalne (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 90Uchwała nr 135/X/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 kwietnia 2021 r., str. 91Uchwała nr 94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 22 czerwca 2021 r., str. 94 GLOSY Sławomir Czarnow, Dopuszczalność zaskarżania do sądu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wykonywania zadań publicznych oraz bezczynności organu w tej sprawie, str. 96Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (SK 12/20), str. 96Paweł Daniel, Warunki techniczne zjazdu jako przesłanka uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi, str. 112Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2021 r. (II OSK 2985/20), str. 112Jakub Dorosz-Kruczyński, Kilka uwag w sprawie (nie)dopuszczalności uchylenia planu miejscowego, str. 118Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2020 r. (II OSK 2116/20), str. 118Tomasz Wołowiec, Czy straż miejska może zostać ustanowiona inkasentem opłaty targowej?, str. 125Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 stycznia 2015 r. (I SA/Gl 800/14), str. 125Aleksander Kwaśniak, Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, str. 131Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2014 r. (I OSK 2472/13), str. 131Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.