Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 3/2021 / Dostępność:

84,00 

SKU: 155701 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZEZasady rozliczania dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresiestanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 25 maja 2021 r. (SKO 4030/10/21), str. 8Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej – nałożenie obowiązku skutkującegode facto budową sieci kanalizacyjnej i ponoszeniem kosztów z tym związanych(omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 13Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 6 lipca 2021 r. (SKO 4103/9/21), str. 14Odstąpienie od wymierzenia właścicielowi pojazdu zarejestrowanego na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązkuzawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 17Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 29 czerwca 2021 r. (SKO 4143/27/21), str. 19WOJEWODOWIEWprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 (omówienie: Gabriel Węgrzyn), str. 24Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 18 maja 2021 r. (NK-N.4131.144.2.2021.MF), str. 24Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych (omówienie: Tomasz Judecki), str. 34Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 marca 2021 r. (III SA/Gl 789/20), str. 34REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWEFundusz sołecki (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 42Uchwała nr 39/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 2 lutego 2021 r., str. 42Uchwała nr 16/56/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 28 kwietnia 2021 r., str. 47Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (l GSK 219/21), str. 48Zmiany w budżecie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 53Uchwała nr 17/40/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 30 czerwca 2021 r., str. 53Uchwała nr 90/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 27 kwietnia 2021 r., str. 60Uchwała nr 15/36/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 2 czerwca 2021 r., str. 63Dotacje (omówienie: Justyna Przedańska), str. 67Uchwała nr 10/102/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 kwietnia 2021 r., str. 68Uchwała nr 068/g255/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 22 kwietnia 2021 r., str. 70Uchwała nr 86/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 27 kwietnia 2021 r., str. 74Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (l GSK 169/21), str. 75Uchwała nr 13/46/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 9 kwietnia 2021 r., str. 80Uchwała nr 13/141/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 10 czerwca 2021 r., str. 81Uchwała nr 14/33/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 18 maja 2021 r., str. 83Gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Justyna Przedańska), str. 86Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lutego 2021 r. (III FSK 2798/21), str. 87GLOSYMaciej Hadel, Wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. specustawy covidowej, str. 92Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 czerwca 2021 r.(II SA/Bk 369/21), str. 92Jakub Mrożek, Niedopuszczalność złożenia skargi na bezczynność (przewlekłość) po zakończeniupostępowania, str. 103Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2020 r.(II OPS 5/19), str. 103Marcin Rulka, W sprawie dopuszczalności powołania komisji rewizyjnej, w której jedenz klubów radnych nie jest reprezentowany, str. 119Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcachz 6 czerwca 2019 r. (II SA/Ke 256/19), str. 119Tomasz Wołowiec, Związanie organu podatkowego danymi z ewidencji gruntów i budynkówa skutki podatkowe w podatku od nieruchomości, str. 125Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2020 r. (II FSK 645/20), str. 125Wiktor Podsiadło, Przewłaszczenie na zabezpieczenie a opodatkowanie podatkiemod nieruchomości – przegląd i analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z lat 2016–2020, str. 132Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.