Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 2/2022 / Dostępność:

92,04 

SKU: 191984 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rok publikacji

2022

Spis treści

Samorządowe Kolegia Odwoławcze Zwolnienie gruntów z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; opodatkowanie zbiorników wchodzących w skład zespołu obiektów budowlanych o niejednorodnej konstrukcji i różnorodnych funkcjach, sklasyfikowanych w ramach jednego środka trwałego (komentarz: Krzysztof Okoń) , str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 maja 2021 r. (SKO 4011/265/21), str. 11 Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – uprawnienia kontrolne gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; korzystanie z materiałów dowodowych zgromadzonych przez inne organy w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii (komentarz: Magdalena Raguszewska), str. 29 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 5 stycznia 2022 r. (SKO 4221/30/21), str. 31 Dodatek wychowawczy jako świadczenie nienależnie pobrane w przypadku umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej w trakcie okresu świadczeniowego, w sytuacji gdy w rozpatrywanym okresie dyrektor domu pomocy społecznej nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (komentarz: Magdalena Raguszewska), str. 39Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 stycznia 2021 r. (SKO 4314/5/22), str. 41 Domniemanie powstania odpadów komunalnych na niezamieszkałej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (komentarz: Dawid Gregorczyk), str. 47Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 1 kwietnia 2022 r. (SKO.F/41.4/ 1027/ 2021/ 17343), str. 50 Kara pieniężna z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odebranych odpadów komunalnych – brak możliwości zastosowania przepisów działu IVa Kodeksu postępowania administracyjnego (komentarz: Patryk M. Szostak), str. 55Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z 10 maja 2021 r. (SKO.4177.553.2021), str. 56 Wojewodowie Charakter uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (omówienie: Gabriel Węgrzyn), str. 66Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 czerwca 2021 r. (II SA/Wr 211/21) ………. 66Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2021 r. (II OSK 2090/21) …………………………………….. 73 Regionalne Izby Obrachunkowe Wejście w życie aktów prawa miejscowego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 81Uchwała 38/84/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 listopada 2021 r., str. 81Uchwała nr 14/151/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 2 lipca 2021 r., str. 83Dotacje (omówienie: Justyna Przedańska) ………………………………………………………………………………. 85Uchwała nr XIX/1211/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 3 sierpnia 2021 r. ……. 86Uchwała nr 100/g311/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 15 lipca 2021 r. …………. 90Absolutorium komunalne (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) …………………………………………………… 92Uchwała nr XX/1261/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 17 sierpnia 2021 r. …… 92 Glosy Jakub Dorosz-Kruczyński, Zdolność procesowa organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, str. 101Glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2021 r. (III OZ 859/21), str. 101Maciej P. Gapski, Stwierdzenie uchybienia termu do wniesienia odwołania w świetle art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, str. 109Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 5 października 2021 r. (II SA/Rz 1032/21), str. 110Mikołaj Wolanin, Dzieci i młodzież w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, str. 116Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2 lipca 2019 r. (III SA/Gl 426/19), str. 116Tomasz Wołowiec, Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości, str. 123Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 lipca 2021 r. (III FSK 3859/21), str. 123Krzysztof Gruszecki, Przesłanki usunięcia drzew owocowych oraz przywrócenia gruntów do użytkowania rolniczego, str. 129Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 6 lutego 2020 r. (II SA/PO 807/19), str. 129

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.