Promocja!

ISBN

Original price was: 112,00 zł.Current price is: 84,00 zł.

Na stanie

SKU: 151238 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Prawo do świadczenia wychowawczego – przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 stycznia 2021 r. (SKO 4318/852/20), str. 10 Przesłanki wydania nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych z nieruchomości na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 16Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 marca 2021 r. (SKO 4133/1/21), str. 18 Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia „opłaty śmieciowej” w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono własności lokali (omówienie: Mikołaj Darmosz), str. 26Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 16 kwietnia 2021 r. (SKO.F/41.4/ 186 /2021/3453), str. 27 WOJEWODOWIE Ograniczenia stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych jako przepisy porządkowe (omówienie: Gabriel Węgrzyn), str. 33Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 27 lutego 2020 r. (NK-N.4131.144.3.2020.MF), str. 33 Wyznaczanie obszarów odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (omówienie: Tomasz Judecki), str. 48Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2020 r. (NK-N.4131.52.55.2020.2020.Mc2), str. 48 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 52Uchwała nr KI.4110.44.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 3 lutego 2021 r., str. 52 Dotacja na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 55Uchwała nr 8/82/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r., str. 55 Dotacje na prace konserwatorskie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 56Uchwała nr VII.49.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r., str. 56 Pomoc finansowa dla wspólnot mieszkaniowych (omówienie: Justyna Przedańska), str. 59Uchwała nr VII.47.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r., str. 59Zwolnienie z podatku od nieruchomości (omówienie: Justyna Przedańska), str. 63Uchwała nr 72/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 31 marca 2021 r., str. 63Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 stycznia 2021 r., str. 65Uchwała nr KI.4110.86.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 marca 2021 r., str. 67 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ryczałtowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 70Uchwała nr 3/28/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 stycznia 2021 r., str. 70 Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 74Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 stycznia 2021 r., str. 74 Wysokość stawki podwyższonej za nieselektywne zbieranie odpadów (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 76Uchwała nr 7/19/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 lutego 2021 r., str. 76 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybór metody, termin i tryb (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 78Uchwała nr 46/156/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r., str. 79Uchwała nr 6/60/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 26 lutego 2021 r., str. 94Uchwała nr 8/79/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r., str. 98 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostowanie bioodpadów (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 100Uchwała nr 8/26/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 lutego 2021 r., str. 100 GLOSY Kazimierz Bandarzewski, Dopuszczalność przyznania w statucie powiatu przewodniczącemu organu stanowiącego prawa inicjatywy uchwałodawczej, str. 102Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2021 r. (III OSK 3241/21), str. 102 Maciej Hadel, Robert Suwaj, Charakter prawny terminu załatwienia sprawy z art. 12 ust. 4b ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej), str. 111Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z 5 listopada 2020 r. (I ACa 857/19), str. 111Paweł Daniel, Granice władztwa planistycznego gminy – możliwość wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, str. 118Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2020 r. (II OSK 1382/20), str. 118 Maciej P. Gapski, Charakter prawny postępowania o odmowie udostępnienia informacji publicznej, str. 125Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2016 r. (I OSK 1372/15), str. 125 Marcin Gubała, Legalność regulaminu przystani portowej, str. 132Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 grudnia 2020 r.  (II SA/Ol736/20), str. 132 Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights