Promocja!

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Nr 2/2021 / Dostępność:

84,00 

SKU: 151238 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Prawo do świadczenia wychowawczego – przesłanka zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 7Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 12 stycznia 2021 r. (SKO 4318/852/20), str. 10 Przesłanki wydania nakazu usunięcia nawiezionych mas ziemnych z nieruchomości na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach (omówienie: Magdalena Raguszewska), str. 16Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 3 marca 2021 r. (SKO 4133/1/21), str. 18 Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia „opłaty śmieciowej” w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono własności lokali (omówienie: Mikołaj Darmosz), str. 26Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 16 kwietnia 2021 r. (SKO.F/41.4/ 186 /2021/3453), str. 27 WOJEWODOWIE Ograniczenia stosowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych jako przepisy porządkowe (omówienie: Gabriel Węgrzyn), str. 33Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 27 lutego 2020 r. (NK-N.4131.144.3.2020.MF), str. 33 Wyznaczanie obszarów odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (omówienie: Tomasz Judecki), str. 48Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 17 grudnia 2020 r. (NK-N.4131.52.55.2020.2020.Mc2), str. 48 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Dotacje celowe (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 52Uchwała nr KI.4110.44.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 3 lutego 2021 r., str. 52 Dotacja na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 55Uchwała nr 8/82/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r., str. 55 Dotacje na prace konserwatorskie (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 56Uchwała nr VII.49.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r., str. 56 Pomoc finansowa dla wspólnot mieszkaniowych (omówienie: Justyna Przedańska), str. 59Uchwała nr VII.47.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 marca 2021 r., str. 59Zwolnienie z podatku od nieruchomości (omówienie: Justyna Przedańska), str. 63Uchwała nr 72/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 31 marca 2021 r., str. 63Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 7 stycznia 2021 r., str. 65Uchwała nr KI.4110.86.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 24 marca 2021 r., str. 67 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ryczałtowa (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 70Uchwała nr 3/28/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 27 stycznia 2021 r., str. 70 Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 74Uchwała nr 1/2/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 stycznia 2021 r., str. 74 Wysokość stawki podwyższonej za nieselektywne zbieranie odpadów (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 76Uchwała nr 7/19/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 10 lutego 2021 r., str. 76 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybór metody, termin i tryb (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 78Uchwała nr 46/156/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 grudnia 2020 r., str. 79Uchwała nr 6/60/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 26 lutego 2021 r., str. 94Uchwała nr 8/79/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2021 r., str. 98 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostowanie bioodpadów (omówienie: Ryszard P. Krawczyk), str. 100Uchwała nr 8/26/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 24 lutego 2021 r., str. 100 GLOSY Kazimierz Bandarzewski, Dopuszczalność przyznania w statucie powiatu przewodniczącemu organu stanowiącego prawa inicjatywy uchwałodawczej, str. 102Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2021 r. (III OSK 3241/21), str. 102 Maciej Hadel, Robert Suwaj, Charakter prawny terminu załatwienia sprawy z art. 12 ust. 4b ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej), str. 111Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydziału Cywilnego z 5 listopada 2020 r. (I ACa 857/19), str. 111Paweł Daniel, Granice władztwa planistycznego gminy – możliwość wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, str. 118Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2020 r. (II OSK 1382/20), str. 118 Maciej P. Gapski, Charakter prawny postępowania o odmowie udostępnienia informacji publicznej, str. 125Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2016 r. (I OSK 1372/15), str. 125 Marcin Gubała, Legalność regulaminu przystani portowej, str. 132Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 grudnia 2020 r.  (II SA/Ol736/20), str. 132 Warunki przyjmowania tekstów do druku, str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.