Promocja!

ISBN

Original price was: 105,00 zł.Current price is: 78,75 zł.

Na stanie

SKU: 133726 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – GMINA Świadczenie wychowawcze – prawo właściwe dla spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem; tłumaczenie dokumentów prawnych w kontekście skutków prawnych ukraińskiego усиновлениa (usynovlenya) (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 7 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 28 lutego 2020 r. (SKO 4318/14/20) , str. 9 Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 14 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 lutego 2020 r. (SKO 4136/3/20) , str. 15 SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – POWIAT Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą – ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji (omówienie: Magdalena Raguszewska) , str. 26 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 18 marca 2020 r. (SKO 4314/23/20) , str. 27 WOJEWODOWIE Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów Bon wychowawczy – niedopuszczalność wprowadzenia kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu dla rodziców pozostających w związku małżeńskim (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 30 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18 czerwca 2019 r. (II SA/Op 167/19) , str. 30 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – układ komunikacyjny (omówienie: Gabriel Węgrzyn) , str. 42 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 listopada 2019 r. (II SA/Wr 796/19) , str. 42 Plan ochrony parku krajobrazowego (omówienie: Gabriel Węgrzyn) , str. 48 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. (II OSK 516/18) , str. 48 Sprawy proceduralne Udział organizacji społecznej w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi gminy na zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta (omówienie: Tomasz Judecki) , str. 60 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2018 r. (II OZ 200/18) , str. 60 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania Kredyt konsolidacyjny a zmiana wieloletniej prognozy finansowej (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 65 Uchwała nr 3241/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 18 lipca 2019 r. , str. 65 Dofinansowanie do podłączenia do kanalizacji oraz termomodernizacji budynków (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 68 Uchwała nr 32/125/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 19 grudnia 2019 r. , str. 68 Uchwała nr 3736/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 22 sierpnia 2019 r.  , str. 70 Zmiana porządku obrad na sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 74 Uchwała nr 20/27/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 26 czerwca 2019 r.  , str. 74 Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 78 Uchwała nr 1/4/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r. , str. 78 Uchwała nr 1/6/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 22 stycznia 2020 r. , str. 80 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny przed 6 września 2019 r.) (omówienie: Ryszard P. Krawczyk) , str. 82 Uchwała nr 3732/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r. , str. 82 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 lutego 2016 r. (III SA/Po 1007/15) , str. 84 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2018 r. (II FSK 2308/18) , str. 90 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan prawny po 6 września 2019 r.) (omówienie: Justyna Przedańska) , str. 95 Uchwała nr 29/108/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 18 listopada 2019 r. , str. 95 Uchwała nr V.48.S.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 5 lutego 2020 r. , str. 102 GLOSY Adam Ostapski, Rezygnacja z funkcji przewodniczącego rady gminy lub wiceprzewodniczącego rady gminy , str. 105 Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 lutego 2006 r. (III SA/Wr 304/05)  , str. 105 Jakub Wilk, Zasady przyznawania diet osobom łączącym funkcje radnego i sołtysa  , str. 112 Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2019 r. (II OSK 3380/19)  , str. 112 Maciej P. Gapski, Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej  , str. 120 Glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 marca 2017 r. (I OW 225/16)  , str. 120 Robert Suwaj, Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne?  , str. 128 Glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 18 kwietnia 2018 r. (I OSK 2174/17)  , str. 128 Paweł Daniel, Immisje zapachowe jako podstawa ograniczeń dotyczących prawa zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  , str. 133 Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2018 r. (II OSK 1281/16) , str. 133 Warunki przyjęcia tekstów do druku , str. 140

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights