Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 138552 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

70. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2019 r., I CSK 334/18; art. 415, 725, 726, 845 k.c., str. 3 Mirosław Bączyk – Skutki prawne powstania salda ujemnego płatniczego rachunku bankowego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2019 r., I CSK 334/18, str. 11 71. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2019 r., II CSK 454/18; art. 58 § 3, art. 805 § 1 i 2, art. 807 § 1, art. 824 § 1 k.c., str. 18 Bartosz Kucharski – Klauzula proporcji w umowie ubezpieczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 maja 2019 r., II CSK 454/18, str. 26 72. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 32/19; art. 129 ust. 2, art. 136 ust. 3 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), str. 35 Paweł Dzienis – Opóźnienie zapłaty odszkodowania w obszarze ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2019 r., III CZP 32/19, str. 42 73. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 kwietnia 2019 r., V KK 56/19; art. 224 pkt 3 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), art. 1 § 1, art. 20 § 1, art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, str. 61 Paweł Daniluk – Odróżnianie wykroczeń od przestępstw. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 kwietnia 2019 r., V KK 56/19, str. 63 74. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2016 r., II AKz 321/16; art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 k.k., str. 71 Bartłomiej Gadecki – Tryb ścigania przestępstw kwalifi kowanych. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 września 2016 r., II AKz 321/16, str.  83 75. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18; art. 47, 51 Konstytucji RP, art. 2 pkt 10, art. 3, art. 4 ust. 2, art. 6b ust. 3 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426), art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), str. 90 Małgorzata Mędrala – Zamieszczenie symbolu choroby w orzeczeniu o niepełnosprawności. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lipca 2019 r., III UK 189/18, str. 100 76. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2019 r., II PK 172/18; art. 675, 676, 677, 6711, 140 k.p., str. 110 Aneta Krasuń – Ciężar dowodu w razie sporu co do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych poza zakładem pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2019 r., II PK 172/18, str. 118 77. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2020 r., II OPS 2/19; art. 7 ust. 3 in fine ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), art. 28 k.p.a., str. 127 Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk – Status organizacji społecznej w postępowaniu prowadzącym do wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 in fi ne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2020 r., II OPS 2/19, str. 139 78. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 r., II FSK 799/18; art. 12 ust. 1, art. 32 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), art. 84 i 217 Konstytucji RP, str. 148 Mariusz Popławski – Zakwaterowanie pracownika zapewnione przez pracodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 r., II FSK 799/18, str. 161

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights