Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 5/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 149870 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19; art. 415, 445, 455, art. 481 § 1 k.c., str. 3Radosław Tymiński – Roszczenie o odsetki w sprawach o błąd medyczny.Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19 , str. 10 34. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15; art. 417 § 1, art. 951 § 1, art. 958 k.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Witold Borysiak – Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu braku powołania do dziedziczenia w wadliwie sporządzonym testamencie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15 , str. 21 35. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2020 r., II CSK 568/18; art. 3 ust. 1, art. 10, art. 73 ustawy z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204) , str. 32Tobiasz Nowakowski – Kolizja uprawnień z tytułu hipoteki i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2020 r., II CSK 568/18 , str. 41 36. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20; art. 99a § 1, art. 457 § 3 w zw. z art. 433 § 1 i 2 k.p.k., rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (Dz.U. poz. 2349), art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności, art. 91 ust. 2 Konstytucji RP , str. 47Hanna Paluszkiewicz, Sebastian Kowalski – Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 , str. 55Janusz Roszkiewicz – Incydentalna kontrola zgodności ustaw z prawem międzynarodowym i europejskim. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 , str. 62 37. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17; art. 112 k.p. , str. 71Tatiana Wrocławska – Dyferencjacja wynagrodzeń ze względu na doświadczenie zawodowe w świetle zasady równych praw pracowników. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2019 r., II PK 310/17 , str. 72 38. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19; art. 25 ust. 1b ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) , str. 83Monika Lewandowicz-Machnikowska – Obliczanie wysokości emerytury w przypadku kobiet urodzonych w 1952 r., pobierających wcześniejszą emeryturę. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19 , str. 95 39. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18; art. 210 § 1 k.s.h.  , str. 104Łukasz Śliwa – Dopuszczalność sędziowskiej oceny nienaruszalności interesów spółki jako warunek skutecznego ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem w trybie art. 210 § 1 k.s.h. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18 , str. 114 40. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2019 r., II GSK 441/19; art. 83 ust. 1, art. 83b ust. 2 ustawy z 13.10.1988 r. o systemie ubezpieczeń społacznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778), art. 113 § 1, art. 180 § 1 k.p.a.; art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) , str. 121Małgorzata Gajda-Durlik – Skarga na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zażalenia na postanowienie o sprostowaniu decyzji Zakładu. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., II GSK 441/19 , str. 130 41. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2020 r., II OPS 1/20; art. 317 ust. 1a, art. 318 ust. 1–6 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) , str. 143Piotr Korzeniowski – Charakter prawny terminu, w jakim powinien być złożony wniosek o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2020 r., II OPS 1/20 , str. 153 42. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskimz dnia 15 października 2008 r., II SA/Go 535/08; art. 12, 14, art. 181 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) , str. 163Marta Oleszczuk – Wymogi wniosku o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 października 2008 r., II SA/Go 535/08 , str. 164

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.