Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 132525 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

38. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19; art. 448 k.c. , str. 3 Tobiasz Nowakowski – Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie więzi rodzinnej. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19 , str. 40 39. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 4 września 2019 r., IV KS 39/19; art. 422, 423, 437 § 2, art. 438 § 2 i 3, art. 455a k.p.k. , str. 47 Krzysztof Eichstaedt – Brak uzasadnienia zaskarżonego wyroku jako niewystarczająca przesłanka do jego uchylenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 4 września 2019 r., IV KS 39/19 , str. 50 40. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2019 r., III KS 24/19; art. 344a, art. 396a w zw. z art. 458, art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. , str. 56 Dariusz Wysocki – Obowiązek usunięcia w postępowaniu apelacyjnym istotnych braków postępowania przygotowawczego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 października 2019 r., III KS 24/19  , str. 59 41. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 lutego 2019 r., II PK 289/17; art. 12 ust. 4 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 ze zm.), art. 22 § 1 i § 11 k.p. , str. 65 Jerzy Wratny – Zatrudnienie socjalne a stosunek pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 lutego 2019 r., II PK 289/17 , str. 73 42. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 lutego 2019 r., I PK 242/17; art. 10 pkt 3 dyrektywy 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (Dz.Urz. UE L 348, s. 1), art. 45 § 1 k.p. , str. 78 Katarzyna Bomba – Przywrócenie do pracy w razie błędnego przekonania stron  o ustaniu stosunku pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 lutego 2019 r., I PK 242/17 , str. 89 43. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r., II GSK 1978/17; art. 18b ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.); art. 16 ust. 1 ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 915) , str. 100 Bolesław Kurzępa – Moment wniesienia opłaty za przejazd w publicznych przewozach osób. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r., II GSK 1978/17 , str. 105 44. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17; art. 156 § 1 i 2 k.p.a.; art. 42 ust. 1 pkt 5, art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wojciech Chróścielewski – Nieważność decyzji z mocy prawa a rażące naruszenie prawa. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2019 r., II OSK 1127/17 , str. 125 45. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 kwietnie 2018 r., IV SA/Gl 24/18; art. 127a § 1 i 2 k.p.a.; art. 182 ust. 3 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697) , str. 134 Damian Szlingiert – Dopuszczalność wniesienia odwołania lub złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa w dniu doręczenia decyzji. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 r., IV SA/Gl 24/18 , str. 141

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights