Promocja!

ISBN

Original price was: 79,00 zł.Current price is: 59,25 zł.

Na stanie

SKU: 131164 Kategoria: Tag:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2020

Spis treści

29. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2019 r., I CSK 207/18; art. 1 pkt 3, art. 2 ustawy z 6.07.2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.), art. 172 k.c., str.  3 Małgorzata Balwicka-Szczyrba – Nabycie w drodze zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej włas ność Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 maja 2019 r., I CSK 207/18 , str. 11 30. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 października 2019 r., IV CSK 309/18; art. 3851 § 1, art. 3851 § 2 k.c.  , str. 18 Tobiasz Nowakowski – Charakter prawny umowy kredytu denominowanego i skutki abuzywności mechanizmu przeliczenia zobowiązania na polskie złote. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 października 2019 r., IV CSK 309/18  , str. 30 31. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 czerwca 2018 r., II KZ 19/18; art. 118 k.p.k.  , str. 37 Jakub Kosowski – Postępowanie karne – pouczenie skazanego o zasadach wnoszenia skargi nadzwyczajnej w świetle zasady informacji prawnej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 czerwca 2018 r., II KZ 19/18 , str. 38 32. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 kwietnia 2019 r., V KK 9/19; art. 29, 30 ustawy z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405 ze zm.), art. 1 § 1 k.k., art. 116 k.k., art. 42 Konstytucji RP  , str. 44 Bartłomiej Gadecki – Możliwość stosowania przepisów części ogólnej Kodeksu karnego do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 kwietnia 2019 r., V KK 9/19 , str. 49 33. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2018 r., II UK 151/17; art. 6, 7, 3531 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.) , str. 58 Kamil Antonów – Prawo do renty rodzinnej po zmarłym, który w chwili śmierci nie spełniał jednego z warunków wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2018 r., II UK 151/17 , str. 72 34. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I UK 439/17; art. 1 ust. 8, 10, 11, 13 pkt 1 ustawy z 9.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551) , str.  79 Katarzyna Roszewska – Warunek nieposiadania składek niepodlegających umorzeniu w rozumieniu ustawy abolicyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2019 r., I UK 439/17 , str. 85 35. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r., II FSK 3634/15; art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 161 ze zm.), art. 97 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) , str. 93 Magdalena Fedorowicz – Zadatek wpłacony przez spadkodawcę jako podstawa ulgi mieszkaniowej na rzecz spadkobiercy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r., II FSK 3634/15 , str. 100 36. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r., I OSK 371/15; art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1848 ze zm.); art. 77 ust. 2 Konstytucji RP , str. 107 Bartosz Wilk – Udostępnienie informacji, uzyskanej wcześniej z archiwum (wyodrębnionego). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r., I OSK 371/15 , str. 114 37. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2017 r., II GZ 1235/16; art. 239 § 1 pkt 4, art. 244, 245 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) , str. 121 Piotr Ostrowski – Prawo pomocy w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2017 r., II GZ 1235/16 , str. 123

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dodaj do koszyka

Verified by MonsterInsights