Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 3/2021 / Dostępność:

63,75 

SKU: 146630 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2021

Spis treści

16. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 425/17; art. 108 k.c., str. 3 Paula Weronika Kapica – Reprezentacja osób prawnych a stosowanie przepisów o przedstawicielstwie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 425/17 , str. 15 17. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2019 r., II CSK 7/18; art. 29, 35 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) , str. 23 Monika Gromotowicz – Granice prawa cytatu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 sierpnia 2019 r., II CSK 7/18 , str. 36 18. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 maja 2020 r., I KZP 14/19; art. 439 § 1, art. 437 § 2, art. 536, art. 539a § 3, art. 539f k.p.k. , str. 45 Jarosław Zagrodnik – Zakres kontroli wywołanej skargą na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego przez pryzmat uchybień okreś lonych art. 439 § 1 k.p.k. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 maja 2020 r., I KZP 14/19 , str. 53 19. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 września 2019 r., I KZP 7/19; art. 211 k.k. , str. 63 Sylwia Durczak-Żochowska – Odpowiedzialność karna rodzica za przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego poniżej lat 15 a rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 września 2019 r., I KZP 7/19 , str. 70 20. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2019 r., III PZP 5/18; art. 170 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), art. 8 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969) , str. 82 Sławomir Driczinski – Odprawa pieniężna należna pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego dotychczas w administracji celnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III PZP 5/18 , str. 95 21. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2019 r., II PK 153/18; art. 45 § 2 k.p., art. 230 ust. 2 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.), art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. , str. 104 Grzegorz Wolak – Wpływ ogłoszenia upadłości pracodawcy na postępowanie o przywrócenie do pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 19 września 2019 r., II PK 153/18 , str. 109 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r., V SA/Wa 973/20; art. 198f § 1 pkt 1 k.p.a., art. 298 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) , str. 124 Lucyna Staniszewska – Czynniki wpływające na wymiar administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r., IV SA/Wa 973/20 , str. 134 23. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2020 r., I FSK 128/20; art. 70 § 6 pkt 1, art. 121 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), art. 2 Konstytucji RP , str. 143 Ryszard Mastalski – Sądowa kontrola wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2020 r., I FSK 128/20 , str. 171

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.