Promocja!

Orzecznictwo Sądów Polskich – Nr 2/2022 / Dostępność:

66,75 

SKU: 181490 Kategoria:

Informacje dodatkowe

Format
Wydanie
Medium

Czasopismo papier

Rodzaj
Rok publikacji

2022

Spis treści

12. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2021 r., I CSKP 109/21; art. 12, 13, 20 Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25.10.1980 r. (Dz.U. z 1995 r. poz. 528 ze zm.), str. 3Jacek Wierciński – Zakres badania zarzutu poważnego ryzyka szkody w sprawie o nakazanie powrotu dziecka uprowadzonego za granicę. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2021 r., I CSKP 109/21, str. 8 13. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20; art. 46, art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5, art. 46d ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683), str. 16Daria Danecka – Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich. Skutki braku protokołów z oględzin oraz szacowania ostatecznego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20, str. 30 14. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18; art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., str. 38Tomasz Jasiakiewicz – Zgoda małżonka na dokonywanie czynności określonego rodzaju w sferze zarządu majątkiem wspólnym. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 marca 2019 r., II CSK 43/18, str. 38 15. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 czerwca 2021 r., IV KK 633/19; art. 327 § 1 k.p.k., str. 46Ryszard A. Stefański – Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia bez podjęcia na nowo sprawy, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia i skutki procesowe takiej decyzji. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 czerwca 2021 r., IV KK 633/19, str. 56 16. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 maja 2021 r., I KZP 15/20; art. 5, art. 6 pkt 2, 5, 6, 28, 29, 30 ustawy z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni  (Dz.U. poz. 305 ze zm.), str. 64Janusz Roszkiewicz – Zasady wykładni wyjątków od zakazu handlu w niedzielę. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 maja 2021 r., I KZP 15/20, str. 7517. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 października 2019 r., I PK 141/18; art. 1 ust. 2 ustawy z 13.02.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), str. 85Michał Tutaj – Programy dobrowolnych odejść a zwolnienia grupowe. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 października 2019 r., I PK 141/18, str. 107 18. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lipca 2020 r., I PK 23/19; art. 9 § 1 k.p., art. 7–9 ustawy z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 123), str. 116Jakub Szmit – Normatywny charakter porozumień postrajkowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lipca 2020 r., I PK 23/19, str. 129 19. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r., II FPS 1/21; art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 14 ust. 2b oraz art. 16a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) ., str. 136Paweł Dąbek – Opodatkowanie przychodów osoby fizycznej z najmu nieruchomości. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r., II FPS 1/21, str. 137Edgar Krzysztof Drozdowski – Pierwszeństwo kwalifikacji przychodu z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r., II FPS 1/21, str. 148 20. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2019 r., II SA/Lu 178/19; art. 14a ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119 ze zm.); art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), str. 156Jan Chmielewski – Niedopuszczalność drogi sądowej w przypadku zaskarżenia czynności polegającej na wydaniu świadectwa legalności pozyskania drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2019 r., II SA/Lu 178/19, str. 160 21. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 września 2016 r., I SA/Ol 613/16; art. 40 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 217 Konstytucji RP, str. 166Paweł Szecówka – Zwolnienie przedmiotowe w podatkach i opłatach lokalnych na przykładzie opłaty od posiadania psa. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 września 2016 r., I SA/Ol 613/16, str. 172

Wydawnictwo

Wolters Kluwer Polska

Okładka
Liczba stron
Opis
Stan prawny
ISBN
Wersja publikacji

Czasopismo papier

Dostępność
DrukNaŻyczenie

0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.